sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Tillsammans står vi starkare

Ålands Framtid 31.12.2020

När vi nu summerar 2020 kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt och många sätt utmanande år. Coronapandemin har på ett eller annat sätt drabbat oss alla. Tack vare föredömliga insatser inom sjukvård och omsorg samt snabb och tydlig information från våra åländska myndigheter har Åland lyckligtvis förskonats dödsfall.

Även alla ålänningarna förtjänar en eloge för sin ödmjukhet att hörsamma den strida strömmen av rekommendationer för att minimera spridningen av viruset. Det visar på ett medmänskligt ansvar då vårt samhälle står inför ett allvarligt, osynligt hot. Julen blev inte den traditionella högtiden bland familj, släkt och vänner. Många av oss kanske firade i ensamhet och behöver veta att det alltid finns någon som bryr sig.

Stora utmaningar

Ekonomiskt får vi ålänningar dra ett tungt lass till följd av pandemin. Våra rederier drabbats hårt av stängda gränser och visar tydligt Ålands sårbara, insulära läge utan fungerande förbindelser med våra närregioner. Aldrig i närtid har heller så många ålänningar stått utan jobb till följd av uppsägningar och permitteringar. Trots det ska räkningar och bostadslån betalas varje månad.

Pandemin slår även hårt mot alla våra företagare som försöker finna råd att övervintra med sinande likviditet. Det gäller särskilt besöks-, restaurang och evenemangsnäringen som lider svårt av inreseförbud och restriktioner för servering och sammankomster. Turistsäsongen 2021 är oviss och trots stödinsatser från samhället kommer tyvärr vissa företag inte att klara ytterligare ett förlorat år.

Låt oss hoppas och tro att vi 2021 kan fira en gemensam, traditionell åländsk midsommar igen.
Behöver hopp och tro

Vad vi ålänningar nu mer än någonsin behöver är hopp och tro på en ljusare framtid. Hoppet ställs i första hand till att det världsomfattande vaccinationsprogrammet ska öppna upp våra samhällen och att vi åter ska kunna röra oss fritt inom och utanför våra landsgränser. För att upprätthålla tron hos de svårast ekonomiskt drabbade behövs fortsatta samhällsinsatser även under 2021. Det kan skapa en gnista av kreativitet och innovation att börja om på ett nytt sätt.

Coronapandemin har även utsatt vår självstyrelse för stora prövningar och visar hur bräcklig Ålands autonomi är i praktiken inom ramen för Finland. I de snabba och inte alltid helt genomtänkta beslut som statsrådet fattat under året har Ålands självstyrda, svenskspråkiga status med- eller omedvetet ignorerats gång på gång. Detta är ur ett folkrättsligt perspektiv tragiskt men ingjuter samtidigt gemensamt mod att stå upp för vår internationellt förankrade rätt att vara ett självstyrt folk.

Glädje och tillförsikt

Därför är det med glädje och stor tillförsikt vi tar del av den redogörelse som lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd lämnat till landskapsregeringen. I sitt enhälliga beslut redogör nämnden för de största politiska utmaningarna gentemot Finland som uppdagats under pandemiåret. Redogörelsen innehåller även konstruktiva förslag på vad Ålands regering bör vidta för att möta och helst undanröja oklara behörighetsfrågor mellan Åland och Finland. Bland annat bör Åland göra en egen bedömning av var gränserna för vårt självbestämmande går.

Coronapandemin har tydligt visat att grundtryggheten för vårt samhälle byggs på att politiska beslut fattas på hemmaplan. Låt den visheten stärka oss i det fortsatta arbetet med att utveckla vår självstyrelse mot en ljusare framtid.

Gott Nytt År!

Ålands Framtid

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!