sv en

Nyheter

Kalender

Premiär för den nya styrelsen

Ove Andersson 09.12.2020

Ålands Framtids nya styrelse möttes i onsdagskväll (9.12) för sitt första konstituerande möte under ledning av nya ordföranden Peggy Eriksson.

Till viceordföranden valdes Brage Eklund och Maiken Poulsen Englund. Till kassör utsågs Rolf Granlund och till sekreterare Pelle Hägglund.

Styrelsen diskuterade även den vägkost som Årsmötet gav och beslöt att bordlägga frågan för att diskutera vidare vid nästa möte i januari.

Ordföranden Peggy och alla i styrelsen vill passa på att tacka för den gångna året och önska alla våra medlemmar en riktigt…

GOD JUL

Tillbaka

Kalender