sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Rolf drar stadsnämnd inför domstol

Ålands Framtid 27.09.2020

Källa: Ålands radio & tv

Stadsfullmäktigeledamot Rolf Granlund (ÅF) besvärar sig till förvaltningsdomstolen och yrkar på att infrastrukturnämndens beslut från den 29 juni 2020 och den 17 augusti 2020 ska upphävas och återförvisas för förnyad behandling.

Besluten hör ihop med ombyggnaden av Ålandsvägen. Granlund skriver i sitt yrkande att nämnden helt har ignorerat att Mariehamns stads regelverk som säger att all upphandling som överstiger 25 000 euro skall bjudas ut.

Enligt Granlund har infrastrukturnämnden utan vidare utredning beslutat att staden ska erlägga minst 310 000 euro för borttransport av drygt 1 900 ton upphittade asfaltmassor som sägs hänföra sig från ombyggnaden av Ålandsvägen.

I sitt besvär skriver Rolf Granlund även att infrastrukturnämnden särskilt bör utreda vem som är uppdragsgivare och/eller ansvarig för borttransportera av asfaltmassorna och verifiera att dessa verkligen härstammar från stadens gatuarbeten.

Läs nyheten även här:

https://alandsradio.ax/nyheter/besvar-forvaltningsdomstolen-om-alandsvagen

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!