sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Skattefri folkpension har både syfte och effekt!

Ålands Framtid 08.10.2019

De anonyma krypskyttarna dyker upp i all offentlig debatt i tidningar och på nätet. Så även i fallet med Ålands Framtids valfråga om ”Skattefri folkpension”.

I tisdagens Ålandstidning kritiserar signaturen ”Röstberättigad” återigen vårt förslag att skattebefria pensionsinkomster upp till 15 000 €/år, trots att vi redan svarat på frågan. Denna gång ifrågasätts förslaget som ”rekord i dumhet”.

Folkpension existerar  

Den som saknar arbetspension har endast folkpension samt ett tillägg i form av garantipension. Folkpensionen minskar stegvis om mottagaren har arbetspension. Garantidelen försvinner helt om arbetspensionen överstiger på 242,49 €/månad.

Gränsen för då pensionstagaren börjar betala kommunalskatt går vid en totalpension på 1 031,60 €/mån eller 12 379,20 €/år. Vid en pensionsinkomst på 1 281,60 €/mån eller 15 379,20 €/år är skatten, 135 €/mån eller 1 620 €/år.

All denna information är hämtad från Folkpensionsanstaltens (FPA) hemsida. Se tabell invid.

Minst 1 550 € mer i börsen

Utifrån ovanstående skulle alltså en pensionär med en pensionsinkomst på 15 000 €/år få minst 1 550 € mer i börsen att leva på (jämf exemplet ovan).

För att även stödja de fattigaste pensionärerna som inte betalar någon skatt alls är vi inom Ålands Framtid öppna för att införa t ex ett högkostnadsskydd på äldreomsorgsavgiften.

Endast kommunalskatt

Slutligen till frågan om detta verkligen är Ålands behörighet. Svaret är ja, eftersom en pensionär med en årsinkomst på 15 000 €/år endast betalar kommunalskatt. Och den bestämmer Åland över.

Gränsen för att betala statskatt går vid 17 600 €/år.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!