sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Var fjärde ålänning stöder statushöjning för Åland

Ålands Framtid 02.10.2019

Mer än var fjärde ålänning (28 %) som svarat på Ålandstidningens Valkompass stöder helt eller delvis Ålands Framtids förslag att Ålands ska bli ett eget land i union med Finland.

Det måste anses som goda siffror för partiet och att allt fler ålänningar ser en statushöjning för Åland som nödvändig för att behålla och, framför allt, utveckla Ålands självstyrelse.

Rejält uppsving 

Får de goda siffror även genomslag i hur ålänningarna väljer att lägga sin röst i valet innebär det ett rejält uppsving för ÅF.

Ålandstidningens politiske reporter väljer sin vana troget att vinkla siffrorna negativt (se bild) genom att konstatera att 60 procent av dem som svarat på Valkompassen är emot en statushöjning för Åland från landskap till land.

Börjar inse hotet

Dock måste alla typer av valenkäter tas som sanningar med stor modifikation, så även Valkompassen.

Trots det tar Ålands Framtid siffrorna som ett besked om att allt fler ålänningar börjar inse det finska hotet mot vår självstyrelse och vårt svenska språk.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!