sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Vill lyfta Finlands hantering av självstyrelsen internationellt

Ålands Framtid 02.10.2019

Ålandstidningen 2 oktober 2019:

Ålands självstyrelse, tillväxt, trygghet och hållbarhet är de centrala frågorna i Ålands framtids valprogram.

Allra tydligast är kanske den första, under vilken partiet vill att Åland under 100-årsjubileet internationellt lyfter Finlands hantering av Ålands självstyrelse.

– Vi behöver lägga i en växel till, säger Anders Eriksson.

När representanter för Ålands framtid under fredagen presenterar sitt valprogram är det med fyra stora huvudfrågor i fokus: Ålands självstyrelse, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

– Det är dags för Åland att inleda förhandlingar med Finland om att Åland ska vara ett eget land i union med Finland. Ekonomin stampar och vi lägger stor vikt vid att föreslå konkreta åtgärder som ökar tillväxten och minskar byråkratin, inleder partiordförande Pia Eriksson och fortsätter:

– Vi värnar också om trygghet för alla, särskilt ekonomiskt utsatta, äldre, ensamförsörjare, personer med funktionsvariation och nyanlända. Inom hållbarhet måste vi bli bättre på att tänka kretslopp.

Lyhörd och aktivare näringspolitik

Hennes partikollegor tar därefter vid för att specifikt berätta om de olika områdena.

Brage Eklund säger att en lyhörd och aktivare näringspolitik är avgörande för tillväxten.

– Vi måste lyssna mera på företagen för att skapa tillväxt.

Han säger också att partiet kommer att se över vad man kan göra för att osynliggöra skattegränsen.

– Byråkrati hämmar tillväxten och skattegränsen är ett exempel på det. Den hämmar och fördyrar handeln särskilt för småföretagare. Det måste vi göra någonting åt. Vi vill också ta bort onödiga mellanhänder som skapar merkostnader och i stället upphandla offentliga tjänster direkt av privata företag.

Partiet vill därför också införa utmanarrätter vilket innebär att privata företag kan bjuda på att ta över en enskild offentlig verksamhet till lägre eller minst samma pris.

Ålands framtid vill vidare att landskapsregeringen inrättar en specialbyrå för att ansöka om bidrag från EU.

Ingen skatt på låg folkpension

Peggy Eriksson säger att partiet vill satsa stort på äldre och att man därför vill införa en skattefri pension på inkomst upp till 15.000 euro per år.

– Vi vill också införa servicesedlar för att ge klienterna större valfrihet när de väljer servicegivare.

Ungas hälsa är ett annat område hon lyfter fram. Åländska ungdomar mår sämst i hela landet och särskilt kvinnor upplever psykisk ohälsa och utanförskap.

– Vi värnar om unga och deras hälsa. Vi måste hitta dem tidigt så att resurser kan sättas in tidigt för dem som mår dåligt. Det måsta tas på största möjliga allvar.

Ålands framtid vill också höja barntillägget för ensamförsörjare.

– Tillägget ska vara 100 euro per barn per månad, säger Peggy Eriksson.

Vill öka trycket mot Finland

I valprogrammet berörs även självstyrelsefrågan som är partiets paradfråga. Anders Eriksson säger att Åland framöver måste lägga i en växel till för att nå resultat i relationen med Finland. Initialt vill han och partiet att Åland internationellt lyfter Finlands hantering av Ålands självstyrelse.

– Vår internationella rätt till det svenska språket respekteras inte. Officiella handlingar från finländska myndigheter skickas till oss på finska. Det är ett hot mot både rättssäkerheten och grundtryggheten.

Förslaget är att lagtinget tillsätter en parlamentarisk kommitté för uppdraget och Anders Eriksson säger också att det är dags att Ålands status lyfts från landskap till land.

– Att vara ett landskap nedgraderar Ålands status. Vi vill också att man i de fortsatta förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen går tillbaka till ursprungliga förslaget om en ramlag där ålänningarna ges rätt att överta behörigheter i den takt vi själva önskar.

Behöver tänka kretslopp

Pia Eriksson lyfter också fram partiets hållbarhetspaket där åtgärder för bland annat biogas lyfts fram.

– Åland måste i mycket högre grad ta tillvara och återvinna restprodukter lokalt. En biogasanläggning behövs, då får vi ett kretsloppstänk vilket är viktigt. Vi vill ge biogasanläggningen maximalt stöd.

Partiet vill också att konsumtionen av lokalproducerat ska öka och anser att all offentlig verksamhet därför så långt som möjligt ska använda åländska råvaror.

– Om vi gynnar inhemska företagare bidrar det till en cirkulär ekonomi där produktionen ökar och produkterna konsumeras på Åland.

Axplock ur Ålands framtids valprogram:

• Vill tillsätta en parlamentarisk kommitté för att lyfta det finländska trycket mot Ålands självstyrelse internationellt i samband med Ålands 100-årsjubileum.

• Ålands representation inom EU och i de nordiska länderna ska stärkas.

• Enkla system för skattegränshantering ska tas fram.

• Offentliga tjänster ska börja bjudas ut till upphandling.

• En arbetsgrupp ska tillsättas för att minimera byråkratin.

• Landskapsregeringen ska anslå medel för att upprätta en specialistbyrå för ansökningar om allehanda EU-bidrag.

• Skattefri pension på inkomst upp 15.000 per år.

• Ett system med servicesedlar ska införas för att ge klienterna större valfrihet.

• Tillägget för ensamförsörjare ska höjas till 100 euro.

• Maximalt stöd ska ges till en biogasanläggning.

• Om den åländska vårjakten stoppas ev EU-domstolen ska Åland med alla medel trycka på för att EU-lagstiftningen ändras.

Kevin Eriksson
[email protected]

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!