sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Val 2019: Biogas och helhetsgrepp för att lyfta skärgården

Ålands Framtid 27.09.2019

  • Biogas bidrar till en hållbar skärgårdstrafik

Åland måste i mycket högre grad ta tillvara och återvinna restprodukter lokalt. Slakt- annat organiskt avfall ska inte komposteras, än mindre exporteras för dyra pengar utan givetvis återvinnas för att skapa biogas och gödsel.

Biogasen kan användas som drivmedel i fordon och fartyg – t ex inom buss- och skärgårdstrafiken – och för produktion av fjärrvärme. Biogödseln bidrar i sin tur till ett livskraftigt, hållbart jordbruk.

Ålands Framtid vill även under mandatperioden ha en grundlig utredning om förutsättningarna att använda lokalt producerat brännbart avfall för produktion av t ex fjärrvärme.

Maximalt stöd ges för en biogasanläggningen med säkerställd kapacitet att ta emot organiskt avfall i minst 20 år. En plan för användning av lokalt producerad biogas och gödsel ska omgående tas fram.

 

  • Vision levande skärgård 2030

Ålands unika skärgård har en fantastisk, outnyttjad potential att utvecklas både för fast boende och som besöksmål. För att ta till vara detta krävs ett politiskt helhetsgrepp som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningar för att skapa optimala trafiklösningar som innefattar hela skärgården.

Någon helhetslösning finns inte presenterad idag. Därför säger Ålands Framtid nej till att plöja ned, med åländska mått mätt, astronomiska summor i kortruttsprojektet på västra Föglö och ser i det här skedet en tunnel som ett samhällsekonomiskt fördelaktigare alternativ.

Det ogenomtänkta slöseriet med våra skattemedel måste få ett stopp!

En bred arbetsgrupp tillsätts omgående för att ta fram en handlingsplan som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningar för att skapa optimala och hållbara trafiklösningar för hela skärgården – ”Vision levande skärgård 2030”.

 

  • Ökad konsumtion av åländska råvaror

Ökad konsumtion av härproducerade råvaror innebär idel fördelar: färre miljöbelastande transporter, ursprungssäkerhet, cirkulär ekonomi där pengarna från omsättningen stannar på Åland, fler arbetstillfällen samt bevarandet av ett levande och produktivt jord- och lantbrukslandskap.

Vi stöder aktivt kampanjer att lyfta och marknadsföra åländska råvaror och produkter i vår närregion.

Åländska råvaror och produkter bör bli ett begrepp. All offentlig verksamhet, som serverar mat, ska ges förutsättningar att så långt som möjligt använda åländska råvaror.

 

  • Försvara vårjakten

Den åländska vårjakten är nu ett fall för EU-domstolen. Hittills har EU inte lyssnat på Ålands argument om de omfattande viltvårdsinsatser som de åländska jägarna gör för att bevara ett livskraftig bestånd av jaktbara fågelarter, inte minst ejdern.

Sannolikheten för att EU-domstolen stoppar vårjakten är överhängande. Vad kan då rädda vårjakten? I det korta perspektivet inget. Ett brott mot förbudet riskerar ge Åland dryga böter. Så då återstår påtryckningar för att ändra EU:s lagstiftning.


Om den åländska vårjakten stoppas av EU-domstolen ska Åland med alla medel trycka på för att EU-lagstiftningen ändras.

  • Försäljning av sälprodukter och förvaltningsplan för havsörn

Säl, skarv och havsörn. Alla har på senare år ökat kraftigt i antal. Sälen och skarven utgör ett hot mot yrkesfisket medan örnen går hårt åt sjöfågelstammen. På säl och skarv finns numera en fungerande skyddsjakt.

Jakten på säl kunde säkert vara ännu större och bidra till en utvecklad jaktturism om inte EU skulle förbjuda försäljning av sälprodukter. Havsörnen är däremot fridlyst.

För att utveckla jakten och jaktturismen på säl måste Åland sätta press på EU att tillåta försäljning av sälprodukter. En konkret förvaltningsplan för att hålla nere beståndet av havsörn tas fram omgående.

 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!