sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

VAL 2019: Utveckling av självstyrelsen en ödesfråga för Ålands framtid

Ålands Framtid 19.09.2019

  • Trycket mot självstyrelsen bör uppmärksammas internationellt

Uppmärksammandet av Ålands självstyrelse 100 år sker i en omtumlande tid för vår autonomi. Vår internationellt förankrade rätt till vårt svenska språk får allt svårare att stå emot det finska språktrycket i Finland.

I dag är det legio att statliga myndigheter i strid med självstyrelselagen skickar officiella handlingar på finska till Åland.  Möjligheten att få relevant, statlig myndighetsservice på svenska blir allt sämre, vilket hotar rättssäkerheten.

Uppmärksammandet av ”Åland 100” 2021-2022 är ett unikt tillfälle att lyfta Finlands hantering av Ålands självstyrelse på det internationella planet.

Lagtinget tillsätter omgående en parlamentarisk kommitté för att lyfta det finska trycket mot Ålands självstyrelse i ett internationellt sammanhang under uppmärksammandet av självstyrelsens 100-årsjubileum.

 

  • Ålands status ska lyftas från landskap till land – Landhöjning!

Enda sättet för Åland att överleva som ett självstyrt, svenskspråkigt landområde är att lyfta Ålands status från landskap till land i samma betydelse som våra självstyrda systerautonomier Färöarna och Grönland.
Att vara ett landskap bland andra, om än självstyrt, nedgraderar Ålands status. Ålands defensiva diplomati gentemot Finland måste en gång för alla accepteras som lönlös.

Ålands position i de fortsatta förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen utgår från Ålands ursprungsförslag om en ramlag, där Åland ges rätt att överta behörighet i den takt ålänningarna själv önskar. Samtidigt inleds förhandlingar om att Ålands status höjs från landskap till land i union med staten Finland.

 

  • Åland ska inrätta internationella konsulat

För att synas som ett internationellt subjekt ska Åland ha en utökad representation inom EU och i de nordiska länderna. Aktiv synlighet skapar en plattform för både politiska och affärsmässiga kontakter.

Åland utökar sin representation inom EU och framför allt inom de nordiska länderna med inledningsvis fast personal vid Ålandskontoret i Stockholm.

 

  • Ålands Framtid – det enda partiet med en vision

Ålands Framtid är det enda partiet med en uttalad vision för Åland: självständighet på sikt.

En röst på Ålands Framtid är en röst för att utveckla vårt självbestämmande för att säkerställa rätten till vårt svenska språk, vår kultur och våra sedvänjor. 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!