sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid i Brändö kommuns infoblad: Helhetsgrepp för en levande skärgård!

Ålands Framtid 04.09.2019

Ålands unika skärgård har en fantastisk potential att utvecklas både för fast boende och besöksmål. För att lyckas krävs ett politiskt helhetsgrepp som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningar för att skapa optimala trafiklösningar.

Den sittande regeringen saknar såväl en vision som en helhetssyn på skärgårdens framtid. Istället för en lyhörd skärgårdspolitik har det politiska arbetet inriktats på ogenomtänkta punktinsatser i skärgårdstrafiken och diktat om tvångssammanslagning av skärgårdskommunerna, utan lösning på hur det ska gå till.

I takt med att miljonerna rullar har regeringen målat in sig i ett hörn där prestige går före sunt förnuft. Det här är förödande för skärgården.

Ålands Framtids politik utgår från en helhetslösning för en levande skärgård i samråd med skärgårdsborna.
”Hållbar utveckling av skärgården”

– Ålands Framtid har gång efter annan efterlyst en helhetssyn för utvecklingen av skärgården, där socio-ekonomiska aspekter, som skapande av arbetsplatser, tryggande av välfärden, måste gå hand i hand med en hållbar utveckling av skärgårdstrafiken och förnyelse av den totalt uttjänta skärgårdsflottan, säger ÅF:s ordförande Pia Eriksson.

Regeringens beslut om miljoninvestering i bro och nya vägar på västra Föglö är oansvarigt slöseri med skattemedel och irreparabel miljöförstöring. Kulmen på den döva politiska envetenhet kom med beslutet att ingå ett, även för kommande regeringar, bindande kontrakt om beställning av en elhybridfärja för svindlande 66 miljoner euro knutet till att kortruttsprojektet på västra Föglö förverkligas.

En särskild Skärgårdsminister

Mot bakgrund av att flera av ministrarna har anknytning till norra skärgården måste detta onekligen ses som ett svek mot hembygden.

Ålands Framtid går vill val på att, om möjligt, riva upp ovanstående beslut, liksom lagen om tvingade kommunsammanslagningar. Istället vill vi bjuda in skärgårdsborna för att hitta gemensamma helhetslösningar för att skapa en levande skärgård. Det kanske rentav krävs en särskild Skärgårdsminister.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!