sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid: Riv upp lagen om kommunindelningen!

Ålands Framtid 23.05.2019

I en lagmotion till lagtinget föreslår Ålands Framtid tillsammans med övriga oppositionen att lagen om den nya kommunindelningen rivs upp.

– Den nuvarande lagen, som låser antalet kommuner till fyra, blockerar en utveckling, säger Axel Jonsson (ÅF).

Dessutom, menar oppositionen, är lagen tandlös efter att Högsta domstolen konstaterat att den inte är tvingande för kommunerna.

Axel Jonsson påminner om att det är de enskilda kommunernas fullmäktigen som beslutar om samgåenden. Därmed obstruerar låsningen till fyra kommuner möjligheter till samgåenden enligt alternativa strukturer.

”Helt otänkbart”

Kansliminister Nina Fellman (S) är inte helt oväntat av en helt annan åsikt. Till Ålandstidningen avfärdar Fellman oppositionens förslag att riva upp lagen som ”helt otänkbart”. Istället aviserar kansliminister ännu mer resurser för att hjälpa kommunerna att uppfylla lagen.

Att kommunerna skulle ha någon form av veto, dvs rätt att förhindra en indelning av dagens 16 kommuner till fyra avvisas även Nina Fellman.

– Lagen ställer krav på att kommunerna ska arbeta fram samgångsavtal, säger kansliministern till Ålandstidningen.

 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!