sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Samla röster för Anton Nilsson i EU-valet!

Ålands Framtid 10.05.2019

Onsdag den 15 maj inleds förhandsröstningen till EU-valet på Åland.
Vi kommer då att rösta på Anton Nilsson.

I förra EU-valet lyckades vi samla Åland så att vi nådde det högsta EU-valdeltagandet i Finland.

Låt oss vara lika tydliga i detta val och samla så många som möjligt bakom Anton.

En röst på Anton är en röst för att trygga det enda svenskspråkiga mandatet i Europaparlamentet.

En röst på Anton är också en röst för att Åland fortsatt ska kunna ha en åländsk specialmedarbetare som bevakar Ålandsfrågor i EU.

Inget svenskspråkigt mandat betyder ingen som bevakar Ålandsfrågor.

Anton Nilsson har just den erfarenhet som krävs för detta viktiga arbete och har tydligt visat var han står i de olika EU-frågorna.

Han har de egenskaper som krävs för att bevaka Ålands intressen i EU.

Han är dessutom en bevisat god kontaktskapare, genuint intresserad av människor och känner starkt för Åland.

Ålands Framtid

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!