sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Så vill Mariehamns Framtid skapa ett levande centrum

Ålands Framtid 29.04.2019

Tillåt upp till åtta våningar i Mariehamns absolut centrum med en blandning av affärer, kontor och bostäder.
Glasa in gågatan för att skapa en naturlig mötesplats med affärer, restauranger, caféer och ett salutorg med åländska produkter.
Så vill Mariehamns Framtid skapa ett levande centrum.

– Det krävs krafttag, samarbete och framför allt politisk vilja för att rädda stadens centrum från sotdöden. Och det är bråttom, säger Pelle Hägglund, mångårig köpman som ställer upp för Ålands och Mariehamns Framtid i höstens lagtings- och kommunalval.

Gågatan en vanlig måndagseftermiddag är i dag mer eller mindre död. Det vill Mariehamns Framtid ändra på.

Mariehamns Framtid presenterade sin vision för ett levande centrum vid en presskonferens i dag. Förslaget går ut på följande:

 • För att skapa ett ”levande centrum” måste det tillåtas utvecklas
 • Det förslag till delgeneralplan som stadsutveckingsnämnden och stadsstyrelsen godkänt tillåter, med vissa undantag, endast 3-4 våningar vilket förhindrar en utveckling av Mariehamns stadskärna
 • Stadens absoluta centrum bör få bebyggas upp till 8 våningar
 • De högsta våningsantalen tillåts mot Torggatan och trappas därefter ned i de kringliggande kvarteren
 • Genom att bygga på höjden bereds plats för större gröna ytor på tomterna
 • Ett levande centrum behöver boende varför planen bör ställa krav på en blandning av affärer, kontor och bostäder

– Som ett komplement till aktie- och hyreslägenheter bör man överväga att upplåta en viss andel bostadsrätter, vilket kan erbjuda särskilt äldre personer ett bekvämt och centrumnära boende med närhet till service, förklarar Ove Andersson, även han kandidat i både kommunal- och lagtingsvalet.

Inglasad gågata
 • För att skapa en naturlig mötesplats i centrum året om och oberoende väder bör delar av Torggatan glasas in – förslagsvis avsnittet Nygatan-Norragatan
 • En inglasad gågata skapar en levande mötes- och handelsplats för t ex ett salutorg, affärer, restauranger, caféer och underhållning
 • En ökad handel i centrum på gång- och cykelavstånd för många stadsbor är även ur klimat- och miljösynpunkt smart och vettigt.

– Vi hoppas att Mariehamns stad och fastighetsägarna med byggplaner i stadens absoluta centrum samarbetar för att skapa en helhet. Det vinner alla på, säger den mångåriga stadspolitikern Rolf Granlund, som kandiderar för en ny fyraårsperiod i stadsfullmäktige och även i lagtingsvalet.

Med en konkret vision för ett levande centrum, från vänster Rolf Granlund, Stig ”Kotte” Kottelin, Gunnar Granlund, Tom Forsbom, Jonny Landström och Pelle Hägglund.
Kända ålänningar

Mariehamns Framtid vill även lyfta Mariehamn till attraktivare och mer välkomnande stad. Sedan många år släpar underhåll och utsmyckning av staden efter till följd av stora investeringar i ombyggnad av gator.

Några exempel på att göra staden mer attraktiv är:

 • Skapa en välkomnande atmosfär som möter inresande i Västerhamn
 • Pryd väggarna i hamnterminalen och i matargångarna med bilder på kända ålänningar – allt från Föglöättlingen Haddon Sundblom (Coca-Cola-tomtens skapare) till sångerskan Sofie Asplund. Detta kan även göras i flygterminalen
 • Erbjud miljösmarta transporter till och från hamnen med elcykeltaxi som mycket väl kan skötas av sommarjobbande skolungdomar
 • Kvällstid bör Esplanaden belysas i olika färger för att skapa en sjöfartsatmosfär från museifartyget Pommern och Sjöfartsmuseet i väster till torget och lagtinget i öst och med kyrkan mitt emellan.
Nya kandidater

Vid presskonferensen i dag presenterade Mariehamns Framtid även några nya kandidater, förutom tidigare nämnda Pelle Hägglund kandiderar även Gunnar Granlund i kommunalvalet för första gången. Granlund var under många år ansvarig för fastighetsskötseln inom Alandia-Bolagen och har därmed god insikt inom fastighetsområdet.

Mariehamns Framtid jobbar idogt för att locka kvinnliga kandidater. Vill du hänga på och utveckla staden ska du givetvis höra av dig!

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!