sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

”Föräldrar måste våga vara föräldrar”

Ålands Framtid 06.11.2018

Antalet barnskyddsanmälningar har nästan fördubblats de tre senaste åren. Även unga som hamnar in på brottets bana ökar.

Orsaker och samband diskuterades vid Ålands Framtids traditionella partiledardebatt i går.

Ett 30-tal vuxna bänkade sig i lagtingets auditorium i går kväll för att lyssna på när partiledarna diskuterade ”Barnens trygghet och behov”.

Projektledare Janina Björni inledde med att berätta om Rädda barnens projekt kring utsatta barn på Åland. Statistiken visar att antalet barnskyddsanmälningar mellan 2014 och 2017 ökat från 340 till 633.

– Det innebär att 4,8 procent av våra barn och unga mellan 0-17 år, eller 349 personer är berörda, förklarade Björni.

Vad det ökade antalet anmälningar beror på är inte helt klarlagt. Förutom att att fler barn faktiskt far illa i dag kan det även bero på att benägenheten att anmäla ökat.

I Rädda barnens ”vision” ingår en ökad satsning på det förebyggande arbetet.

– Bland annat behövs en tydligare lagstiftning och en heltäckande jour dygnet runt, framhöll Janina Björni.

Bert Häggblom (Ob), med lång erfarenhet som juridiskt ombud, framhöll att många nyanlända på Åland kommer från en annan kulturur då det gäller barnuppfostran.

– Även i Europa finns i dag flera länder som tillåter barnaga. Här är aktiv information jätteviktigt.

Många i politikerpanelen sätter sitt hopp till Kommunernas socialtjänst (KST) och den nya socialvårdslagstiftningen som träder i kraft nästa år. Regeringspartiernas företrädare lyfte även fram kommunreformen som en kompetensförstärkande åtgärd inom barnskyddet.

Barnombudsmannen Johanna Fogelström-Duns berättade om myndighetens verksamhet. I samarbete med svenska BRIS (Barnens rätt i samhället) genomförs i december en turné i åländska skolor för att berätta om BRIS:s verksamhet.

– Jag saknar att regeringen inte har någon uttalad barn- och ungdomspolitik. Det skulle behövas, sa Fogelström-Duns.,

I den efterföljande debatten framhöll Pia Eriksson att det är bra att barnomsorgen i den kommande grundskolelagen förs in under skolväsendet:

– Psykisk ohälsa går ned i åldrarna. Ju tidigare man når dessa barn desto bättre.

Enligt undersökningen ”Hälsa i skolan” uppger 16 procent av eleverna i grundskolan och på gymnasienivå att de känner ångest. Bakom dessa ”illavarslande siffror” finns många faktorer, bland annat ökade prestationskrav både i skolan och på sociala medier.

Partiledarna var också överens om att barnens välmående speglas även i hur vuxna mår. Även föräldrarna är i behov av stöd. Bert Häggblom förde fram tanken på att införa en ”familjering” där föräldrar kan söka stöd av varandra.

Pia Eriksson lyfte fram föräldraansvaret för banens välmående.

– Föräldrar måste våga vara föräldrar, sätta gränser och konsekvenser.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!