sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF:s kritik mot fiskevårdsavgift gav resultat

Ålands Framtid 22.10.2018

Landskapsregeringen lämnade under fjolåret ett lagförslag till lagtinget om att införa en fiskevårdsavgift för turister i syfte att finansiera verksamheten vid fiskeproduktionsanläggningen Guttorp. Att regeringen nu drar tillbaka förslaget är mycket välkommet och samtidigt ett friskhetstecken för demokratin. Ogenomtänka, dåligt beredda förslag kan stoppas med en aktiv samhällsdebatt och brett engagemang från allmänheten.

En riktad avgift mot gästande sportfiskare skulle bli en oskälig pålaga, direkt skada fisketurismnäringens anseende och därmed riskera en av få egentliga säsongsförlängare.

Att de uppskattade inkomsterna från avgiften dessutom var baserade på ett överoptimistiskt beräkningsunderlag borde ha stått klart för alla när vi i samband med lagförslagets remissdebatt den 13 september 2017 synade regeringens kalkyler. Näringsminister Camilla Gunell (S) svarade bekymrat i replik:

”Tack till lagtingsledamot Eklund som har gjort ett grundligt arbete, det uppskattas. Om siffrorna inte är korrekta så då faller hela lagens syfte.”

För att ytterligare genomlysa förslaget tillsammans med berörda aktörer arrangerade vi ett välbesökt seminarium om fiskevården på Åland där det stod klart att förslagets negativa risker överskuggade de bristfälligt undersökta fördelarna.

Ålänningarna har som öfolk i alla tider livnärt sig på havet och det är därför hedervärt att regeringen till slut lyssnar och låter förnuftet segra. Tack för det!

Foto: Tiina Tahvanainen/Visit Åland

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!