sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

EFA engagerar sig för en åländsk parlamentsplats

Ålands Framtid 21.07.2018

På initiativ av Ålands Framtid tillskriver European Free Alliance (EFA) Finlands och de nordiska ländernas statsministrarna en skrivelse med krav på en åländsk parlamentsplats.

Åland har med sin självstyrelse en självklar rätt till en plats i EU-parlamentet. Åland har, liksom Finland, givit bort en stor mängd lagstiftningsbehörighet till EU, dock utan att kompenseras genom inflytande i EU:s lagstiftande forum.

Då Finland, till följd av Brexit, erhåller en ytterligare parlamentsplats faller det sig naturligt att denna plats exklusivt tillfaller Åland.

Den åländska befolkningens legislativa rätt att göra sin röst hörd i Europaparlamentet understöds i bifogad resolution av EFA.

Resolutionen väcktes på initiativ av Ålands Framtid vid EFA:s årskongress den 18 april i Bayern, Tyskland och erhöll enhälligt understöd.

Den oberoende politiska plattformen EFA, där bland annat De Gröna (The Greens) ingår, jobbar aktivt för europeiska minoriteters rätt till självstyrelse. Åland är således i gott sällskap om att utgöra en etnisk folkgrupp som har folkrättslig rätt att styra sig själva.

Vår önskan och vårt krav är att Åland erhåller en egen plats och utgör ett eget valdistrikt i valet till EU-parlamentet 2019.

Brevet i sin helhet kan du läsa här.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!