sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Kommunreform kräver folkligt stöd

Ålands Framtid

Ålands Framtid tackar nej till att ingå i den parlamentariska referensgruppen som ska se över detaljerna i kommunreformen.

Beslutet grundar sig på följande:ÅF stöder inte reformen som sådan, vars syfte är att med tvång sammanslå kommuner. Det ser vi som odemokratiskt och kränkande mot den kommunala självbestämmanderätten. Utifrån ovanstående ser ÅF ingen anledning till att medverka för att förverkliga reformen, snarare försöka stoppa den i sin nuvarande form.

Ifall regeringen med tillhörande lagtingsgrupper och partier hade velat ha en parlamentarisk samverkan kring en förändring av kommunstrukturen borde inbjudan till övriga partier ha kommit innan beslutet om reformen var fattat. Nu valde regeringen att göra precis tvärtom och får därmed även slutföra uppdraget utan ÅF:s medverkan.

Vår bestämda uppfattning är att en förändring av kommunstrukturen på Åland måste underställas den direkta folkviljan innan den genomförs. Inte genom tvång och diktat.Folkviljan kan prövas genom att frågan:- lämnas vilande över kommande lagtings- och kommunalval- avgörs genom folkomröstning enligt den modell som framförts av övriga oppositionen.

Innan ålänningarna direkt har fått ta ställning till en kommunreform kommer ÅF inte att medverka till att en sådan genomförs.

Axel Jonsson
Brage Eklund

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!