sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Färöarna visar vägen mot självständighet

Ålands Framtid

– Färingarnas vilja att bli självständiga bygger på en stark identitet och stolthet som ett eget öfolk. Vi vill bestämma över oss själva och känner att det här är vårt land. På våra skolkartor är Färöarna i mitten och övriga världen runt om.

Det säger den på Åland bosatta färingen Maiken Poulsen Englund (bilden), som i går kväll höll ett uppväckande föredrag om Färöarnas väg mot självständighet och det pågående arbetet med att skriva en egen konstitution.

Samma självkänsla och identitet som ett eget folk upplever hon inte bland ålänningarna. Och det är också en av den största grundorsaken till att Åland inte lyckas utveckla sitt självbestämmande. Utveckling kommer nämligen inifrån och måste vila på en enig folklig vilja att utvecklas.

En annan orsak till Färöarnas starka medvind mot självständighet är Danmarks liberala förhållningssätt till att tillåta landets självstyrda autonomier att allt mer sköta sig själva. Finlands inställning mot Åland speglas av raka motsatsen och är starkt restriktiv.

Föredraget kommenterades av Åsub:s förre chef Bjarne Lindström som tog fasta på ålänningarnas avsaknad av en stark identitet som den största hämskon för en utveckling av självstyrelsen. Snarare är det åländska samhället splittrat inför att ta över helhetsansvaret över Ålands ekonomi, vilket är en grundförutsättning för att kunna fungera som en reell autonomi.

Så länge ålänningarna inte tror på sig själva och sin egen förmåga stampar självstyrelsen på stället.

Bjarne Lindström beskriver dagens självstyrelsesystem som en ”haltande konstruktion” utan utvecklingspotential. Och att hålla på och förhandla med Finland utifrån nuvarande förutsättningar ser han som meningslöst, eller som Lindström uttrycker det:

– ”A dead end”.

Kvällens politiska panel, bestående av Axel Jonsson (ÅF), Harry Jansson (C) och Bert Häggblom (Ob) instämde i beskrivningen om avsaknaden av åländskhet, men påpekade att den ändå stärkts på senare tid.

Både Jonsson och Jansson, som både sitter med i Ålandskommittén, vittnade om att förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen har skett i konstant motvind.

Axel Jonsson sammanfattar kvällen så här:

– När Färöarna skriver en egen konstitution utan att involvera Danmark visar de att man blir så fri som man gör sig. Det borde Åland ta lärdom av.

Ålands Framtids seminarium i Indigo Bar besöktes av ett 60-tal personer, där många i publiken engagerade sig i den avslutande diskussionen.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!