sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Hellre goda grannar än tvångsäktenskap

Ålands Framtid

Den bristfälliga ekonomiska självstyrelsen har länge skapat stor oro och nu senast utlöst en konstitutionell kris mellan Åland och Finland. Konflikter som kan dämpas och kanske helt undvikas om vi börjar stå på egna ben.
”Åland är naturligtvis en viktig del av Finland, men Ålands särställning är ändå inte så speciell att den skulle berättiga till en höjning av klumpsumman, dessutom är Åland skuldfritt. Det skulle inte vara försvarbart att höja klumpsumman med tanke på hur den ekonomiska situationen är i Finland.”
Så argumenterade Sannfinländarnas representanter i grundlagsutskottet Lena Meri ochSimon Elo enligt medias rapportering när de besökte Åland för snart ett år sedan. Även om endast Sannfinländarna öppet vågar uttrycka sig så, speglar det med facit i hand den allmänna attityden i Finland mot Åland och självstyrelsen. 
Argumentationen ovan ger även vid handen att Åland är närande för Finland, dvs att ålänningarna betalar mer skatt än vi får tillbaka, men att Åland med sin självstyrelse gott och väl kan vara med och bidra till den skrala finska statskassan.
I över 15 år har vi försökt förhandla om en höjning av klumpsumman i enlighet med vad självstyelselagen kräver samt att Åland har vuxit de senaste 25 åren och nu har fler invånare i behov av självstyrelsens tjänster. Den finska staten har dock vägrat följa lagen, eftersom det skulle innebära mer pengar till Åland som ju bevisligen redan har det så bra?
När den finska statens egen social- och hälsovårdsreform ser ut att ge Åland ett tillskott i form av höjd klumpsumman, då tar de sig omotiverat friheten att försöka driva igenom en sänkning av klumpsumman istället. När Finlands regering räknar tar de dessutom i lite extra och lägger fram ett förslag för riksdagen som gör att ålänningarna förlorar 16 miljoner per år. På en reform som överhuvudtaget inte är avsedd att beröra Åland?
Åland har inte längre råd att tillhöra en stat som varken visar intresse, engagemang eller ens respekten lyssna på sin enda autonomi. Kanske är det inte så märkligt när staten medvetet har gjort allt för att inte längre förstå oss på vårt svenska språk.
Vi är ett företagsamt, växande och internationellt örike med ett viljestarkt folk som har förmåga att se möjligheter där andra ser hot och problem. På många sätt motsatsen till det Finland vi känner idag.
Ålänningarna har aldrig haft mera att vinna på att samla sig och visa både Finland och världen att vi klarar oss mer än väl på egna ben.
Det skulle ge oss möjligheten att umgås med Finland som goda grannar istället för att ständigt fortsätta missförstå och gräla med varandra i dagens respektlösa tvångsäktenskap.
Ålands Framtid

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!