sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Visst ska vi sköta vår egen ekonomi!

Ålands Framtid

Visst ska vi sköta vår egen ekonomi!
”Ska vi fortsätta med en ’renoverad’ klumpsumma eller ska vi gå in för att Åland finansieras med de skatteintäkter vi själva genererar?” Det frågar sig ekonomen och tidigare lagtingsledamoten Karl-Johan Fogelström (S) på insändarplats. Han ger sedan partikollegan Barbro Sunback välkommet flankstöd när han med goda motiveringar tydligt svarar på sin egen fråga och klarerar att det är dags för Åland att nu börja leva på sina egna meriter.
Att Socialdemokrater och Ålands Framtid sida vid sida konstaterar att vi successivt måste börja frikoppla oss från den offentliga finska ekonomin visar med all tydlighet att det inte handlar om en höger-vänster fråga. De samhällsekonomiska motiven är nämligen klara. ÅSUB:s knappa halvåret gamla kalkyler visar att de skattepengar Åland historiskt har generat med klar marginal överstiger de medel klumpsumman har inbringat. Blickar vi dessutom framåt gör ÅSUB slutligen en prognos som indikerar att Åland skulle ha hela 20-70 miljoner högre skatteintäkter i förhållande till ett bibehållet klumpsummesystem år 2025. Hur ser det då ut i nuläget? För 2016 uppskattar ÅSUB att våra åländska skattepengar överstiger  klumpsummesystemet med 23,1 miljoner. Jämför det med finansminister Mats Perämaas (Lib) mål att strukturellt spara 15-20 miljoner under mandatperioden.
Vi har nu levt med klumpsummesystemet i över 20 år och det råder stor åländsk politiskt enighet om att det fungerar oacceptabelt på grund av otaliga finska regeringars förmåga att gömma sig bakom finansministeriets resoluta ovilja att följa självstyrelselagen och omförhandla avräkningsgrunden.  Med andra ord tvingas Åland nu ta till nödvändiga sparåtgärder som vi egentligen inte förtjänar. Istället för att fortsätta lägga våra politiska, personella och intellektuella resurser på att rubba finansministeriets korslagda armar är det dags att skapa en självstyrelse där vi lägger all vår kraft på att utveckla den åländska ekonomin genom progressiva regelverk som skapar konkurrenskraft och därmed säkerställer en långsiktigt hållbar finansiering av vårt välfärdssamhälle.
Ålandskommittén bör därför gå in för att vi på Åland år 2022 erhåller de skattepengar vi genererar baserat på de finska skattelagarna och därefter successivt övertar behörigheten att justera skattesatserna när Ålands folk ser behov och möjligheter att så göra. Ett nytt och mera fristående system skulle självklart innebära att vi åtar oss ett stort politiskt ansvar, men tveklöst ge oss nya intäkter som med klok förvaltning ger frihet och potential att stärka såväl den offentliga åländska ekonomin som det åländska näringslivet på lång sikt. Som finansminister skulle jag därför slutligen ställa mig frågan: Har vi råd att låta bli?
Axel Jonsson
Partiledare för Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!