sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Lagtingsgruppen har kommit igång

Ålands Framtid

Efter att ha legat lågt sedan valmotgången har Ålands Framtids lagtingsgrupp nu laddat om bössan när 2016 års budget ska klubbas igenom.
Flera gemensamma motioner har förts fram i samarbete med Obunden Samling och behandlas nu i utskotten. Bland de förslag som sticker ut mest finns att inte tillåta landskapsregeringen att gå till banken för att finansiera verksamheten. – Det skulle sätta tydliga ramar för den ekonomiska politiken och därmed skapa en bra utgångspunkt för debatten i lagtinget, kommenterar ordförande Axel Jonsson.
Ett annat förslag som förts fram tillsammans med ObS är att tillsätta en skattekommitté för att ta fram ”ett lättadministrerat, konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart åländskt skattesystem i nära samarbete med näringslivet”. – I dagsläget vet medborgarna inte vad de tar ställning till när det gäller åländsk skattebehörighet, och det här är ett led i att göra vår politik tydligare, säger Axel Jonsson.
Det förslag som vann mest gehör i lagtingsdebatten var förslaget att inte dra ner Visit Ålands finansiering som riskerar att göra att Åland Convention Bureau går i stöpet när man nu tydligt börjar kunna se resultatet av denna satsning. Bland övriga förslag som lyfts fram fanns att införa utmanarrätter förbättra möjligheterna för privata aktörer att erbjuda sina tjänster vid offentlig upphandling, och att sätta ett tydligare fokus på att uppnå en lösning för att säkra tillgången till svensk TV på Åland.Klicka här för att se samtliga budgetmotioner.Isac BomanPartisekreterare.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!