sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Politiskt tunnelseende vid Solberget

Ålands Framtid

Det är rätt frusterande att se hur turerna kring en gång- och cykelväg under landsvägen vid Solberget slutar med noll och intet. Det senaste är ett tjänstemannabeslut – märk väl att ministrarna orkar inte ens bry sig mera – som slutar med formuleringen: ”Ålands landskapsregering har inte behörighet att upphandla entreprenaden. Därtill behövs ytterligare planering och projektering göras innan upphandling kan ske. Röret under landsväg nr 3 och den tillhörande motionsstigen är således kommunens ansvar”.
Det här är ju bara låtsasmotiveringar. För det första är det landskapet som är väghållare för landsvägen och självklart har behörighet att göra upphandlingen. För det andra kan det vara på sin plats påpeka att planeringen av den aktuella rondellen tog lite över 7 år, detta apropå att det behövs mer tid. Men det är allmänt känt att trafikavdelningens tjänstemän inte vill ha en tunnel där utan att samma elefantsjuka som drabbade vägundergången i Söderby skulle få råda.
Det har sagts att det inte finns några ”rörtunnlar” någonstans på landskapets huvudvägar, men inte heller det stämmer. Låt mig nämna enbart två exempel: i Näfsby finns det en välfungerande tunnel som skolbarnen använder dagligen. Lite före korsningen till Karrböle finns en tunnel under Godbyvägen. Den kan var och en studera själv, den är billig, den är rationell och den är välfungerande. Men tyvärr kostar en sådan lösning bara en tiondel av vad ett monument typ den i Söderby kostar och då slår tjänstemännen bakut. Och igen och igen får vi se att utan politisk styrning blir det noll och intet.
Vid Solberget har det funnits alla möjligheter att lösa tunnelfrågan under byggtiden, men icke. Åtminstone inte i Jomala. Däremot asfalteras Östra utfarten och byggs om i stort varje år när Mariehamnspolitikerna får några idéer om hur det skall vara. Veronica Thörnroos sa i en intervju att landskapet inte kan bygga en tunnel åt Jomala. Men när Mariehamn ville ha en vid Strandnäs skola så stod nog landskapet för hela notan.
Så den här soppan visar att det är skillnad på kommun och kommun och väg och väg och det är inte acceptabelt. Det bor 1100 personer i Kalmarnäs-Solbergsområdet som blir lidande pga den nonsenspolitik vi sett de senaste tre och halvt åren. Och att Jomala till på köpet har hela tre ministrar i regeringen som sitter och sover och inte bevakar kommunens intressen är under all kritik.
Anders Eriksson, ÅF.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!