sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Sannfinländarna tvingar Åland att prioritera

Ålands Framtid

Varken Åland eller det svenska språket nämns i ett ord när Finlands nya regering presenterar de kommande årens prioriteringar. Något som tyvärr inte kan anses förvåna då politiken numera ska läsas i skuggan av Sannfinländarnas partiprogram.
Sipilä, Stubb och Soini väljer istället att berätta att den obligatoriska skolsvenskan inte längre har en given plats i landet för alla barn och att stödet till passagerartrafiken riskerar sänkas med 20 miljoner euro. Knappt har dammet heller lagt sig efter att de finska nationalisterna för två månader sen försökte kuppa bort Ålands del i vindkraftsstödet.
Samma parti fick mandat av det finländska folket att utse Timo Soini (bilden) till utrikesminister samt att nominera partikollegan Maria Lohela till Finlands riksdags nya talman. Samma Lohela som har gett klartecken till att avskaffa svenskan som nationalspråk i Finland.
Prioriteringarna går tvärt emot Ålands intressen och tvingar oss att ta ett betydligt större eget ansvar för att långsiktigt säkra en framtid för det svenska språket, sjöfarten och vindkraften på Åland.
Ålands Framtid har full förståelse för att Finland behöver stabilisera sin ekonomi och det är förstås orimligt att kräva att vi 29.000 ålänningar ska diktera villkoren.
Däremot kan det knappast vara för mycket begärt att det åländska folket som kompensation får utökade möjligheter att välja sin egen väg genom ett kraftigt utvecklat självbestämmande och själva avgöra hur vi vill satsa våra egna surt förvärvade skattepengar.KST, ”hen”, vin i parken och promillegränser i all ära, men den nya politiska verkligheten kräver att alla åländska politiker slutar fokusera på sina egna tåspetsar, lyfter blicken och istället lägger energin på att stärka den åländska identiteten och trygga en konkurrenskraftig och svenskspråkig framtid.
Finland har prioriterat. Det är dags för Åland att göra det samma.
Styrelsen för Ålands Framtidgenom ordförande Axel Jonsson.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!