sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson: Ny rattfyllerilag skjuter över målet

Ålands Framtid

För att minska rattfylleriet på våra vägar har regeringspartierna kompromissat fram ett förslag om att införa en ny form av straffbar rattonykterhet: rattfylleriförseelse. Den som ertappas bakom ratten med 0,2-0,49 promille alkohol i utandningsluften ska delges en ordningsbot på 200 €. Åker man dit för samma förseelse en gång till inom ett år renderar det i körförbud.
Det här fungerar i teorin, menar regeringen. Hur det fungerar i praktiken är en annan sak. Oron för det praktiska genomförandet är stor, inte minst inom polisen, som i sitt remissyttrande lägger fram en rad invändningar mot förslaget:- Det krävs inköp av precisionsalkometrar för minst 80 000 €- För att kunna följa upp om förare gjort sig skyldiga till upprepad rattfylleriförseelse inom ett år krävs ett särskilt personregister- Polisen har inte resurser att vakta och förhindra förare från att köra iväg efter avslutad kontroll- Oklart om förseelsen står i proportion till påföljden, enligt den så kallade proportionalitetsprincipen.
Vad polisen ser framför sig är alltså ett tungrott system med en enorm byråkrati i förhållande till den nytta man åstadkommer.Ålands Framtid håller med. Det är inte genom att sätta dit folk som dricker en öl till maten man kommer åt det farliga, grova rattfylleriet. Det är här som de stora insatserna bör sättas in för att öka trafiksäkerheten.
Ålands Framtid motsätter sig en politik där några få individer som inte sköter sig eller inte kan hantera alkohol ska sätta normen för den stora majoriteten som sköter sig. ÅF värnar individens frihet under ansvar. Att det finns enskilda människor som inte nöjer sig med en öl eller ett glas vin till maten innan bilkörning ska rimligen inte kollektivt straffa alla andra och därmed kringskära den enskilda individens frihet.Det här är exakt samma kollektiva bestraffning som tillämpas i förbudet mot att ta ett glas vin eller en öl i allmänna parker.
Är det verkligen denna typ av förbudsmentalitet som vi vill ha?
För att stävja det grova och trafikfarliga rattfylleriet stöder ÅF förslaget att sänka gränsen för grovt rattfylleri från 1,2 till 0,8 promille. Men vi vill gå ännu längre. För att samtidigt minska byråkratin – vilket även är en hjärtefråga för ÅF – bör det finnas endast en gräns för rattfylleri: 0,5 promille. Allt över det ska beaktas som grovt och allt under gränsen ska vara lagligt. Det värnar den individuella friheten och ger polisen förutsättningar att utföra sitt uppdrag att förhindra den trafikfarliga rattonykterheten.
All lagstiftning ska vara tydlig och transparent. I regeringens förslag indelas rattonykterhet i fyra klasser, vilket leder till ohanterbar övervakning och ett enormt tillkrånglat uppföljningssystem. I ÅF:s förslag blir det en enda tydlig gräns med tydliga påföljder.

Anders Eriksson (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!