sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ett uteblivet nej är ingen framgång

Ålands Framtid

”Alla uteblivna nej från finsk sida är att betrakta som en framgång.”Citat av Roger Jansson (MS) vid lagtingets debatt om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande om Ålandskommitténs delbetänkande om en revision av Ålands självstyrelsesystem.
Det är alltså så här som den politiska regeringsmajoriteten uppfattar och förklarar den påstådda ”framgången” inför de fortsatta förhandlingarna om ålänningarnas framtid. En sådan grundinställning visar tydligt att förhandlingarna inte sker på jämbördig nivå, dvs mellan två likvärdiga parter. Snarare visar det åter på den självpåtagna underdånighet gentemot den finska staten som speglat den åländska Finlands-diplomatin i decennier. 
Att denna kultur lever kvar bland de äldre åländska kommittémedlemmarna i högsta grad ter sig uppenbart. Samtidigt det är ju inte heller denna generation som berörs av den nya lagen, åtminstone inte i aktiv ålder. Det gör däremot medlemmen Axel Jonsson (ÅF). Som ung och mycket kompetent politiker företräder han den första aktiva generationen ålänningar som ska leva med de förutsättningarna som den nya självstyrelselagen ger. Det är utifrån de premisserna som Jonsson bygger och motiverar sitt handlande att stå upp för ålänningarnas rätt till självbestämmande, helt i enlighet med den samstämmiga position som Ålands lagting slog fast inför kommittéarbetet – en position som nu majoritetspartiernas företrädare backat ifrån.
För att skyla sina egna tillkortakommanden försöker regeringspartierna vältra över ansvaret på den unga kraft som står upp för ålänningarna. Ett talande exempel på det är Harry Janssons uttalande vid onsdagens debatt:”Ålands Framtid är det största hotet mot självstyrelsens utveckling”.För det allra flesta förefaller det som en logisk kullerbytta, men inte för Jansson, då det speglar hans politiska värv i stort.
Under lagtingsdebatten bad Barbro Sundback (S) Axel Jonsson att ta en ”time out” på Grönland. Det visar tydligt på den hånfulla och respektlösa attityd som följt Sundbacks politiska gärning, som pågått alldeles för länge. Sådana uttalanden både skadar och skrämmer en ny generation ålänningar att bli politiker.

 
 
 
Ove Andersson (ÅF)
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!