sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Brunkol, jämställdhet och språkskydd på EFA-kongress

Ålands Framtid

Rolf Granlund, Zacharias Kalm och Axel Jonsson representerade Ålands Framtid när European Free Alliance (EFA) höll sin årliga kongress i helgen. 120 politiker och forskare från Europas minoriteter och statslösa nationer träffades i Bautzen i östra Tyskland för att diskutera hur EU bör ta ansvar för att skydda minoritetsspråk, stärka jämställdheten i Europa samt stoppa exploateringen av brunkol.
Den tyska provinsen är redan hårt sargad av brunkolsutvinningen. Just nu ligger nästa brunkolsgruva på 160 kvadratkilometer(!) på ritbordet hos det svenska statligt ägda Vattenfall. Detta skapar stor oro för framtiden hos den sorbiska minoriteten som är bosatt i området.– Brunkolsgruvorna bidrar inte bara till global uppvärmning och förorenar våra vattendrag, utan innebär även tvångsförflyttningar av hela byar, säger Hannes Wilhelm-Kell ordförande för det nybildade Lausitzer Allianz, som är värdar för EFA:s kongress.
Wilhelm-Kell fortsätter:– Vattenfall river vårt kulturarv och tvingar bort våra sorbiska bröder och systrar till andra orter. Det urholkar våra möjligheter att överhuvudtaget existera som ett folk.
Även ett jämställt Europa stod på agendan. Jill Evans, en av EFA:s åtta EU-parlamentariker, berättade hur man i Wales lyckades åstadkomma Europas första helt jämställda parlament:– Partierna placerade medvetet kvinnliga kandidater högst upp på sina listor i valet vilket ledde till en jämn fördelning av kvinnor och män, konstaterar hon och uttrycker samtidigt sitt stöd för Ålands Framtids beslut att ställa upp en kvinnolista i höstens lagtingsval.
EU:s uteblivna åtgärder för att skydda Europas minoritetsspråk fick hård kritik under helgens diskussioner. Johan Häggman, som arbetat länge med språkfrågor både i EU-kommissionen och EU-parlamentet, föreläste om utvecklingen inom unionen.– EU-kommissionen gömmer sig bakom subsidiaritetsprincipen och hävdar att minoritetsskyddet och språkpolitiken hör till medlemsstaternas ansvarsområde, säger han.
Ålands Framtids Axel Jonsson berörde frågan i sin presentation över EFA:s styrelses rapport över medlemspartiernas aktiviteter under det gångna året.
– En av de viktigaste uppgifterna för EU som fredsprojekt borde vara att tillgodose att medlemsstaterna respekterar och värnar sina minoriteter, men i stället lämnas minoriteterna ensamma att försvara sina rättigheter gentemot respektive centralstat. Inte undra på att Katalanerna inser att det enda sättet att säkra sin kultur och sitt språk är att som egen stat delta som fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen av suveräna stater.
Bild 1Ett av många brunkolsverk i området.
Bild 2 Från vänster: Aitziber Salazar, politisk assistent för den baskiska EU-parlamentarikern Josu Juaristi, Axel Jonsson, styrelseledamot i EFA, Jill Evans, EU-parlamentariker från Wales, ÅF:s ungdomsdelegat Zacharias Kalm, Lorena Lopez de Lacalle, baskisk styrelseledamot i EFA och Rolf Granlund, hedersmedlem i EFA:s styrelse.
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!