sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF:s motioner – hela listan…

Ålands Framtid

Som ni säkert sett i media eller i våra social medier har ÅF:s lagtingsgrupp lämnat in tolv motioner med förslag på åtgärder som förbättrar Åland. Inte nog med det; lagtingsgruppen har även lämnat in förslag att uppmana Finlands riksdags till åtgärder, bl a att godkänna samernas rättigheter som ursprungsbefolkning.
Media informerades om motionerna vid en presskonferens i torsdags.
Här kommer hela listan med en kort sammanfattning av innehållet:
– Revision av barnomsorgslagen – den relativt färska lagen är redan omodern och tar inte tillräcklig hänsyn till barnperspektivet och den pedagogiska inriktningen av verksamheten.
– Organdonation på skatteblanketten – den som vill donera sina organ ska enkelt kunna göra det genom att kryssa i en ruta på Ålandsbilagan till skattedeklarationen.
– Ökad produktion av biogas – Lotsbroverken i Mariehamn tar emot allt större del av fasta Ålands avloppsvatten, vilket ger goda förutsättningar för produktion av biogas för fjärrvärme, el-produktion och drivmedel för fordon.
– Utvärdera höjda avloppskrav – De skärpta kraven på avlopp från hushåll bör utvärderas och kommunerna stödas för att bygga ut de kommunala avloppen.
– Kommitté för egen skattebehörighet – Ett enigt lagting vill överta beskattningensrätten från Finland, men har inte lyckats förklara för ålänningarna vad det betyder och vilka konkreta fördelar det medför.
– Åländskt universitet – Åland ska sättas på kartan genom att inrätta ett universitet som bl a ska satsa på forskning inom lämpliga specialområden.
– Höjda avskrivningar för turismsatsningar – För att öka investeringar och reinvesteringar i t ex turismanläggningar bör avskrivningsmöjligheterna öka.
– Rättvis socialförsäkring – Det ska alltid löna sig att jobba, därför är det fel att funktionshindrade och andra med folkpension mister pensionen om de har små löneinkomster.
– Avdrag för bistånd – Privata biståndsdonationer ska kunna dras av i beskattningen.
– Ökad cybersäkerhet – Åland bör hänga på arbetet i Nordiska rådet med att öka den personliga säkerheten på internet.
– Stöd för samernas rättigheter – Åland bör trycka på för att Finland tänker om och godkänna konventionen om ursprungsbefolkningens rättigheter.
– Höjt bistånd – Åland bör ta initiativ till att Finland höjer sitt bistånd till FN:s rekommendation om 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst. Finland ligger i dag med 0,55 % långt under sina nordiska grannars bistånd..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!