sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Rapport från Årsmötet

Ålands Framtid

Axel Jonsson omvald som ordförande
Axel Jonsson omvaldes enhälligt som ordförande för Ålands Framtid vid partiets Årsmöte i går. Det innebär att Jonsson får förtroendet för fjärde året i rad.
Årsmötet valde även enhälligt följande styrelse för perioden fram till nästa Årsmöte våren 2016:
Ordinarie ledamöter
Peggy Smulter (återval)                                           Magnus Jansson (återval)Hanna Segerström (återval)                                     Rolf Granlund (återval)Mia Schütten (ny)                                                    Jonny Landström (återval)Pia Eriksson (återval)                                              Ove Andersson (ny)Alexandra von Schantz (återval)                             Tom Forsbom (återval)Birgitta Johansson (återval)                                   Zacharias Kalm (återval)
Ersättare
Lisa Gustavsson (återval)Ulla Johansson (återval)Glenn Koskinen (återval)Johnny Dahlblom (ny)Sören S Karlsson (ny)Joel Widengren (ny)
Årsmötet godkände även bokslut, verksamhetsberättelse varpå styrelsen gavs ansvarsfrihet. I verksamhetsplanen för kommande år står givetvis höstens val i fokus. Ålands Framtids mål är att öka antalet mandat i lagtinget med minst ett, helst två.
Årsmötet delade även för första gången ut pris från den nyinrättade ”Thusse-fonden” till minne av lagtingets mångårige talman och en av Ålands Framtids grundare Thorvald ”Thusse” Eriksson. Fondens ändamål är att allsidigt uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande.
Det första priset, i form av ett diplom, tilldelades en av Ålands Framtids grundare och förgrundsgestalter Anders Eriksson med motiveringen:
”För sin insats för tillkomsten av Ålands Framtid och för sitt ovärderliga arbete för Ålands rätt till självbestämmande.”
För tredje gången delades ”Maxpriset” ut till minne av Ålands Framtids framlidne medlem Max Sirén. Priset, i form av Maxs käpp med tillhörande silverplakett, ges till den ÅF-medlem som under året i Maxs anda varit en bra partikamrat, stöttat och inspirerat sina kolleger samt visat en positiv och engagerad inställning till partiarbetet.
Med motiveringen:
”För sitt stora engagemang för Ålands Framtid, ständiga beredskap att ställa upp för partiet samt varma, kamratliga och stöttande framtoning gentemot övriga medlemmar” tilldelades 2015 års Maxpris Peggy Smulter.
Årsmötet inleddes med ett föredrag av språkvetaren, debattören och författaren Leif Höckerstedt under rubriken ”Åländsk framtid – svensk majoritet eller minoritet”.
Höckerstedt konstaterar bl a att det pågår en språkbytesprocess i Finland där svenskan i praktiken får allt svårare att verka som grundlagsenligt nationalspråk, jämställt med finskan. Att svenskan förlorar domäner, dvs försvinner som arbetsspråk inom allt fler statliga myndigheter, skolor etc påskyndar processen och påverkar givetvis även Åland.
För att kunna behålla sin svenskspråkiga status bör Åland söka sig västerut mot Sverige, menar Leif Höckerstedt, som avtackades med ett åländskt bokpaket av ordföranden Axel Jonsson.
Ett 20-tal personer deltog i Årsmötet som hölls i konferensrum Rödhamn i lagtinget..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!