sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Regering utan socialt ansvar

Ålands Framtid

Tjenare och god morgon, landskapsregeringen.
Den 1 april har Åland en sociallagstiftning som inte överensstämmer med verkligheten. Detta beroende på att social- och hälsovårdsreformen i Finland upphäver ett flertal så kallade blankettlagar (kopierade lagar) som den åländska lagstiftningen hänvisar till. Den nuvarande indelningen av samkommuner med ansvar för socialvården försvinner. Istället sammanförs ansvaret för social- och hälsovård under fem nya sjuk- och socialvårdsområden.
Åland då? Ja, här är också en socialvårdsreform på gång. Men den åländska så kallade KST-reformen bygger på dagens lagstiftning i Finland, som alltså ändras 1 april.
Så, hur ska då landskapsregeringen rädda sin KST-reform, som bygger på en utveckling av det kommunala tvångssamarbetet inom Ålands omsorgsförbund? Jo, genom att i sista sekunden vilja ”kasta loss” från den finska lagstiftningen och skapa en egen sociallagstiftning.
Det är glädjande att den S-ledda regeringen ser fördelar med egen lagstiftning på områden Åland har behörighet över. Anpassad lagstiftning efter åländska förhållanden och ålänningarnas behov borde ju vara en självklarhet. Men…
… LR:s minst sagt senfärdiga agerande i en så här viktig fråga är, utan överdrift, en offentlig rättsskandal utan like. Att en reform är på gång i Finland kan knappast ha undgått LR och ansvarig minister Carina Aaltonen (S).
För egen del tvekar jag inte att rikta ett misstroende mot ansvarig minister och LR eftersom passiviteten i en så här viktigt fråga påverkar rättsäkerheten inom ett av de tyngsta offentliga områdena.
Rent patetiskt blir det när minister Aaltonen och lantrådet Camilla Gunell (S) i offentliga uttalanden plötsligt försöker förklara fördelen med en egen åländsk sociallagstiftning. Det hade aldrig hänt om inte faktum tvingat dem till det. Kastar inte Åland loss från finsk lagstiftning faller ju hela KST-reformen.
Det är just sådana här saker som späder på politikerföraktet; oförmåga, inkompetens, helt enkelt fel person på fel plats.
Ålands Framtid understryker vikten av en socialreform på Åland. Den behövs för att garantera rättsäkerheten och lika behandling av klienter, oberoende i bostadskommun. Men den nya socialmyndigheten ska inte handhas av ett kommunförbund, utan ska i likhet med sjuk- och hälsovården underställas landskapsregeringen.
Att genom tvångslagstiftning kasta ansvaret på kommunerna att bilda ett utökat kommunalförbund är ur empirisk synvinkel helt förkastligt. Samarbetsformen kommunförbund fungerar inte. Hur svårt ska det vara att förstå?

 
 
 
Ove Andersson (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!