sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ömsesidig respekt grund för saklig debatt

Ålands Framtid

Partikollegan Axel Jonsson (ÅF) driver som känt fortfarande den enhälliga politiska linje de åländska partierna slog fast 2010 inför förhandlingarna om nästa självstyrelsesystem.
För detta får nu Jonsson utstå både spott och spe från övriga kommittémedlemmar. Jonssons kritik mot Ålandskommitténs slutsatser beskrevs under onsdagens lagtingsdebatt av Roger Jansson (M) som ”illojal”, ja till och med som en ”malört i bägaren”. Samtidigt krävde Barbro Sundback (S) i sedvanlig ordning Jonssons avgång.
För merparten av Ålands prioriterade frågor, såsom rätten till övertagande av beskattningsrätt, finns ännu inga eller väldigt små öppningar för ett tillmötesgående från finsk sida. Kommittén beslöt att med hjälp av ”oberoende experter”… ”utreda inom vilka beskattningsformer beskattningsbehörighet eventuellt kunde överföras”.  Som om det inte utretts tillräckligt tidigare?
Till på köpet visade onsdagens lagtingsdebatt att de så kallade ”oberoende experterna” bland annat består av två ledande tjänstemän från finska finansministeriet.
Det var därför inte särskilt märkligt att Sundback konstaterade följande under lagtingsdebatten:”Jag tycker att vi ska vara stolta över det som vi gemensamt har åstadkommit. Det måste dock erkännas vad gäller den ekonomiska självstyrelsen så har vi nu inte kommit just någon vart rent politiskt.”
Så sant som det är sagt. Verkligheten är att man från finsk sida inte vill överföra skattebehörighet till Åland, vilket uttryckligen som bekräftades av Svenska folkpartiets justitieminister Anna-Maja Henrikson i samband med att Ålandskommitténs delbetänkande presenterades:
”Jag tror inte ens att det skulle vara till fördel för Åland. I ekonomiskt och politiskt svåra tider kan det vara bra att Åland inte är alltför frikopplat från riket”, sa Henriksson till Yle Nyheters artikel med rubriken ”Mer makt till Åland en svår fråga”.
Trots tydligt uteblivna resultat i denna och andra centrala frågor ska Ålands Framtid och Axel Jonsson alltså betraktas som illojal och avgå när han sakligt försöker påtala dessa verkliga brister? Man får inte direkt känslan av att vi lever i en fri demokrati.
Genom sin massiva kritik mot Jonsson försöker nu de åländska regeringspartiernas företrädare i kommittén skylla sina egna misslyckanden på den som står upp för lagtingets enhälliga förhandlingsposition om att utöka ålänningarnas rätt att bestämma över sig själva.
Här kan man tala om upp och ned-vända världen.
Även om vi i Ålands Framtid givetvis är besvikna över att övriga partier valt att lämna den gemensamma målsättningen och nu istället hyllar ett betänkande som inte fört skattebehörigheten ett steg närmare Åland respekterar vi självfallet deras ställningstagande.

Brage Eklund, lagtingsledamot
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!