sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Hur länge ska ÅHS sitta still i båten?

Ålands Framtid

I en intervju i Ålands radio den 12 december säger Katrin Sjögren (Lib) att man ska sitta stilla i ÅHS-båten och reda upp efter strejken innan man gör organisationsförändringar.
Det är särskilt intressant eftersom Katrin Sjögren var sjukvårdsminister 2008 då revisionsfirman Audiator gavs i uppdrag att utvärdera om ÅHS:s organisation är ändamålsenlig för att uppnå ekonomisk effektivitet och kvalitet. I den rapporten presenterades liknade tankegångar som ÅHS-ledningen nu lyfter fram.
Flera förslag till förändringar som ÅHS-ledningen för fram stämmer överens med förslag i revisionsrapporten. Att förslagen åter aktualiseras beror på det eldprov som ÅHS och ledningen gått igenom under Tehy-strejken för att upprätthålla en fungerande sjukvård med minimala resurser. Uppgiften lyckades genom att söka alternativa sätt att arbeta, samarbeta och samverkan över gränserna.
Under strejken fick ÅHS tillsammans med kommunerna ett grepp om vårdresurserna på Åland vilket gjorde att ingen blev utan vårdplats. Att detta lyckades ser vi som ett naturligt och starkt argument för att i framtida samhällsreformer överföra helhetsansvaret till ÅHS.
Vad gäller sammanhållen hemvård har man, enligt uppgift, kommit långt vilket är samhällsekonomiskt positivt.
ÅHS styrelse och ledning har varit tydliga med att det bara är idéer och att förändringarna ska processas av berörd personal med fokus på patienten. Det känns därför lite underligt att Liberalernas ordförande nu försöker bromsa upp en möjlig effektivisering av ÅHS:s organisation. Särskilt med tanke på att det är över fem år sedan detta alternativ var aktuellt och på hennes bord som minister.
Alla åtgärder som effektiviserar hälso- och sjukvården borde uppmuntras, inte bara för att samhällsmedlen är begränsade utan för att ÅHS framöver ska ha råd att hänga med i den medicinska utvecklingen för alla åldrar.

Hanna Segerström (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!