sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Flata politiker står inte upp för enigt krav om utökat självbestämmande

Ålands Framtid

Ett enigt Ålands lagting framlade 2010 till Finlands regering och riksdag ett förslag om att Åland ska få en ny självstyrelselag av samma modell som den Färöarna har i Danmark.
Enligt den så kallade ramlagsmodellen, framtagen av Gunnar Jansson- kommittén, ges Ålands lagting rätt att överta behörigheter – undantaget finska statens kärnområden – som anses nödvändiga och viktiga för den åländska samhällsutvecklingen.
Finlands regering tillsatte en arbetsgrupp med uppdraget att undersöka om de åländska kraven var rimliga. I januari 2013 kom arbetsgruppens utlåtande där det sägs att varje överföring av befogenhet till Åland ”ska föregås av behovsprövning, konsekvensbedömning och förhandlingar”. Med andra ord säger den finska arbetsgruppen både direkt och indirekt nej till lagtingets eniga krav och att ingen betydande makt ska flyttas över från Finlands riksdag till Ålands lagting, ifall inte riksdagen får bestämma innehållet i lagstiftningen.
I samband med att den finska arbetsgruppen gav sitt yttrande uttryckte Gunnar Jansson i Hufvudstadsbladet besvikelse över ”att arbetsgruppen inte går med på det systemskifte hans kommitté föreslog”. Arbetsgruppen anser tydligen att riksdagen inte kan avstå lagstiftning i den mån som skulle vara möjligt om man följde vårt förslag, sa Jansson. Trots det menade Jansson att betänkandet bäddar för en hyfsad fortsättning.
Några dagar senare ställer sig Roger Jansson, ordförande i den åländska parlamentariska kommittén, i Ålandstidningen frågan: ”ska vi vidhålla vår ståndpunkt eller inte?”
Under förhandlingarna om ny självstyrelselag mellan Åland och Finland i den så kallade Ålandskommittén har det finska motståndet mot utökad självbestämmande fortsatt. Liksom den åländska kompromissviljan.
Det bekräftas av Centerns ordförande, Harry Jansson, som på höststämman den 7 december 2014 säger ”att till vissa delar kommer ålänningarna att bli riktigt överraskade över reformerna. På andra områden blir det lite besvikelse. Man får ge och ta.”
Av dessa uttalanden förstår man att det blir som vanligt då Ålands självstyrelselag ska revideras. Finland ger inte och kommer inte att ge ålänningarna den frihet som utlovades vid självstyrelsens tillkomst, att ”ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvudtaget är möjligt för ett landskap, som icke utgör en egen stat”.
Innan årsskiftet har Ålandskommittén ett avgörande möte då fortsättningen av arbetet slås fast. Vad kommittén föreslår är inte känt men de signaler som ges väcker oro över att Ålands företrädare än en gång viker sig för statsmakten och att även kommande generation ålänningar inte får bestämma över sig själva. 
Jag hoppas verkligen att jag har fel.

Rolf Granlund (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!