sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Dags att tro på oss själva

Ålands Framtid

– Självständighet är en utopi, sa lantrådet Camilla Gunell (s) i torsdagens debatt i Ålands radio mellan partiledarna. Ja, partiledarna från alla partier utom Ålands framtid, vars åsikter inte bedömdes vara relevanta i debatten. Lantrådets åsikt, som lika bra kunde ha hämtats från valfri Helsingforspolitiker, fick stå oemotsagd. Men stämmer den?
Ålands framtid arrangerade på onsdagskvällen ett välbesökt internationellt seminarium (bilden) för att få svar på frågor om vad som denna höst har drivit Katalanerna, Skottarna och även Färingarna att arbeta mot friheten att själva ta ansvar för sin egen framtid. Budskapet från Katalonien var tydligt; Spaniens hårda agerande och EU:s oförmåga att ge autonomier möjlighet att delta i de viktiga framtidsbeslut har fått 1,8 miljoner katalaner att samlas på gator och torg och göra vad som krävs för att kunna påverka sin samhällsutveckling.
 Och på Åland där vi dagligen lider av exakt samma problematik, är den katalanska vägen otänkbar? Ålands högsta politiska företrädares budskap om ålänningarnas oförmåga att ta ett helhetsansvar för sin egen framtid är väldigt nedslående.
Nåja, självständighet är ju enligt historien inte det enda sättet att utvecklas kan man hävda. Då är onsdagens viktiga budskap från Färöarna desto mera tänkvärt; först efter att Färöarna föreslog självständighet svarade Danmark i slutet av 90-talet med att erbjuda den långtgående ramlagsmodell som vi samtliga åländska partier nu eftersträvar.
På basen av radiodebatten verkar dock alla partiledare som deltog vara överens om att det på allvar finns goda chanser att Finland, som de senaste seklet visat en betydligt tuffare inställning mot Åland än Danmark gjort mot Färöarna, nu skulle vara beredda att ge Åland en motsvarande autonomi? Helt utan en parallell åländsk debatt om alternativa vägar framåt? Vilken värld lever övriga partiledare i?
Radiodebatten visar inte minst att det finns ett uppenbart behov att titta bortom horisonten. Onsdagens erfarenheter från Europa vittnar om att självständighet för miljontals européer är allt annat än en utopi. Stora delar av Kataloniens, Skottlands, Färöarnas, Grönlands, Baskiens, Quebecs och Wales folk går i skrivande stund i dessa tankar. Tankar om att så långt som en global värld möjliggör på fredliga och demokratiska grunder ta sig friheten och ansvaret att skapa bättre och rättvisare samhällen.
I Ålands framtid hoppas vi på att fler partiledare tar möjligheten att lära sig av omvärldsutvecklingen nästa gång vi bjuder in politiker från våra systerautonomier som berättar hur de gått tillväga för att nå resultat i sina förhandlingar med respektive centralmakt.
Vill vi i framtiden utveckla och vara stolta över vårt unika och fantastiska Åland? Då måste vi vara öppna för lärdomar från omvärlden för att nå framgång och till skillnad för övriga partiledare börja tro på oss själva. Inte okritiskt låta oss nedslås av föråldrade sanningar från Helsingfors, vars naturliga intresse ändå från början har varit att likrikta det åländska samhället med staten.
Att tro något annat, det är att leva i en utopi.
Axel Jonsson
Partiledare för Ålands framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!