sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Så kan staden minska skulden

Ålands Framtid

Efter senaste stadsfullmäktigemöte 30 september blev två frågor hängande i luften.
Den ena frågan är; varför ville stadsstyrelsen inte bereda vår motion om att utreda en försäljning av fastighetsbolaget Marstad?
En försäljning av Marstad skulle ha stor betydelse för stadens skuldsättning och räntekostnader. Vid en försäljning kan staden, på koncernnivå, minska sina skulder med kanske 52 miljoner, vilket skulle innebära att skulderna minskar från 94 till 42 miljoner.
Eftersom stadens eget kapital (= lån) i Marstad är ca 10 miljoner kommer räntekostnaden att kunna minska med ca 0,3 miljoner per år. En summa som inte är att förakta när man år efter år höjer skatter och avgifter för stadsborna och/eller hotar med sänkt socialservicenivå, minska snöplogning och släckt gatubelysning.
Den andra frågan är; varför vill stadsstyrelsen och fullmäktige låta stadens hushåll, år efter år, betala med 50-70 euro mera i grundavgift till Mise än vad den kunde kosta med ett förmånligare system? 
Åland Framtid har tidigare lämnat in förslag om att staden ska gå ur Mise men tyvärr inte fått gehör för det förslaget. I stället går staden in med mera av våra skattepengar i Mise för att bekosta en ny återvinningscentral på Ödanböle vilket i praktiken stänger återvinningscentralen i Norrböle. Förutom högre kostnader får vi dessutom längre väg till Ödanböle, Vilket kräver bil och mijöbelastande resor.
Den här flytten av återvinningscentral är helt onödig kapitalförstöring, tycker vi som månar om stadsbornas plånböcker och den fria konkurrensen. Vi behöver inte ett nytt kommunalt monopol som det Mise vill bygga upp.
På sikt ser vi ändå goda möjligheter att få en svängning i stadens ekonomiska politik. Det kommer att ta så lång tid som stadsborna har tålamod med nuvarande majoritet. 
Det som är politiskt omöjligt i dag är ekonomiskt nödvändigt i morgon. Även om det då kan vara lite för sent.
Tom ForsbomOve AnderssonBirgitta JohanssonAxel JonssonRolf Granlund
Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!