sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Regeringspartierna sviker den lokala livsmedelssektorn

Ålands Framtid

En vecka efter att regeringspartierna i lagtinget röstat igenom en försämring av avbytarsystemet kommer den första smällen som visar det tuffa ekonomiskt klimatet för Ålands mjölkproducenter:ÅCA kallar till samarbetsförhandlingar för att minska personalen.
Det var just detta som Ålands Framtid och Liberalerna förutsåg och ville gardera sig mot genom att:
– föreslå att hela lagen förkastas i syfte att ta fram ett bättre förslag- lägga till tre uppmaningar till beslutet.
De så kallade klämmarna gick ut på:
att landkapsregeringen ska utvärdera det nya systemet efter tre år i syfte att vid behov inflationsjustera stödbeloppen
att landskapsregeringen bör återkomma till lagtinget med förslag till åtgärder för att förstärka näringens konkurrensförutsättningar ifall det tryck som näringen nu utsätts för bedöms hota verksamheterna
att landskapsregeringen genom avtal ska säkerställa producentens ansvar för avbytarservicen vid akuta sjukdomsfall.
Allt detta röstades ned av lagtingsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och det forna jordbrukarpartiet Centern. Förutom en centerledamot, Anders Englund, som nu och då hoppar fram och inte så sällan ställer sig på tvären mot sitt eget parti i enskilda frågor. Man kan ju fråga sig varför inte Englund, med full insyn i regeringsarbetet, reagerat tidigare under beredningen av lagen?
Det upptrappade handelskriget mellan EU och Ryssland, där president Putin svarar på EU:s ekonomiska sanktioner genom utökat importstopp, drar åt tumskruvarna för de avbytarberoende djurbönderna för var dag. Att i detta, minst sagt ovissa läge, försämra stödet till de åländska jordbrukarna är att strö salt i såren på, inte bara en redan sargad producentkår, utan även på en hel lokal livsmedelsbransch som står och faller med inköp, förädling och försäljning av åländska produkter. Här finns många arbetsplatser som nu sätts på spel.
Politik är att prioritera och till skillnad från regeringspartierna vill ÅF och Lib stödja en redan utsatt jorbruks- och livsmedelsbransch genom att skjuta fram verkställigheten av avbytarlagen tills man vet konsekvenserna av den tuffa period som särskilt djurbönderna nu upplever.
Landskapsregeringen måste stå på tå för att vara beredd att hjälpa vår jordbruksbransch innan det är för sent.
Brage Eklund (ÅF), medlem i finans- och näringsutskottetMats Perämaa (Lib), medlem i finans- och näringsutskottet.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!