sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Lantrådet bör tala svenska

Ålands Framtid

Finskakunskaper – kompetenskrav för åländskt lantråd?
Niklas Lampi gör på ledarplats i Ålandstidningen den den 13 september 2014 en något oväntad betraktelse om den för självstyrelsen så centrala grundbulten; vårt svenska språk. Han menar att kontakterna österut är så pass viktiga för Åland att officiella finskspråkiga diskussioner är naturliga och försvarar därför lantrådet Camilla Gunells (bilden) deltagande på utrikesministeriets ambassadörsdagar. Det är ytterst beklämmande att ta del av denna språkpolitiska helomvändning av Ålandstidningen.
Ska vi uppmana våra tjänstemän att kräva svenskspråkigt umgänge med staten, måste vi politiker föregå med gott exempel.
Niklas Lampi konstaterade den 6 april 2013 i ledaren ”Knappast konstigt kräva svenska av åländsk polis” att vilket språk åländska poliser pratar på luncher av privat karaktär givetvis är upp till dem, men att officiella kontakter med Finland ska ske på svenska.
”Vilket språk de pratar är deras ensak. Det är ett fritt samhälle. Däremot är det givetvis viktigt att kommunikation i allt övrigt, skriftligt och elektroniskt, sker på svenska. Och att det också är den givna regeln vid mer formella möten där kanske flera personer finns med i rummet.” skrev Lampi då mycket förtjänstfullt.
Menar Lampi nu att utrikesministeriets ambassadörsdagar inte ska betraktas som ett formellt möte med flera personer i rummet? Eller varför påstår han att samma givna regel inte ska gälla för åländska politiker och i synnerhet Ålands högsta företrädare, lantrådet?
”Delar av ÅF skulle av allt att döma också må bra av att åka bort ett slag och vädra sig i andra miljöer.” avslutar Lampi. Han tycks inte beakta att Ålands Framtid är det enda åländska parti som aktivt och regelbundet deltar i styrelsearbetet i ett EU-parti, EFA, och genom vår representant i Nordiska rådet närmast dagligen vårdar Ålands parlamentariska kontakter med våra grannländer. I Norden och EU kan vi dock använda oss av engelska eller tolk när svenska inte är gångbart. Men vid dylika tillställningar i Finland där svenska fortfarande är ett officiellt språk ska vi tydligen prata finska?
Ålands Framtid har alltid stått upp för det enspråkigt svenska Åland och pratar således alltid svenska i kontakter med officiella finska representanter. Dessutom jobbar vi metodiskt för att belysa Finlands folkrättsligt förankrade skyldigheter att bevara Åland svenskspråkigt samt uppnå internationell förståelse för den allt mer utmanande språkliga vardag även Åland upplever. En uppgift man kunde önska att även vårt lantråd skulle ägna sig åt.
Om vi som Ålands företrädare väljer pragmatik istället för att utveckla principen om ett enspråkigt svenskt Åland, accepterar vi att långsamt gå samma väg som finlandssvenskarna redan vandrat och slutligen hitta oss själva i en tvåspråkig verklighet.
En verklighet där kunskaper i republiken Finlands största språk, finska, krävs för att fungera fullt ut som åländskt lantråd.Eller kanske är vi redan där?
Axel Jonsson, ordförande ÅF.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!