sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Programnämndens beslut grundar sig på lag

Ålands Framtid

I den efterföljande debatten kring Programnämndens beslut att fälla ett program i Ålands radio & tv för att inte ha uppfyllt kriterierna om opartisk- och saklighet har känslorna gått heta i såväl lokalpressen som på social medier. Särskilt upprörd verkar delar av journalistkåren vara, inom vilken beslutet ses som ett ”skämt” etc.
Som gammal och mångårig ”murvel” vet jag hur känsligt det journalistiska skrået är för kritik. Den tas lätt som personlig och integritetskränkande. Det ligger på något sätt i hantverkets natur där profession och person går in i varandra: journalist är inte i första hand ett jobb, journalist är någonting man är.
Men sakfrågan i det enskilda fallet handlar inte om detta, inte heller om yttrandefrihet eller om ämnet som behandlades i det aktuella programmet: konflikten Israel-Palestina eller Palestina-Israel. Sakfrågan handlar inte heller vem som har rätt eller fel i denna konflikt eller vilka uppfattningar som är vedertagna och/eller bygger på fakta.
Den enda frågan som Programnämnden hade att ta ställning till var:– Uppfyller innehållet i programmet kraven i landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet?
I lagens 6 § framgår:Den som har erhållit tillstånd eller är anmälningsskyldig enligt 3 § ska se till att program som tillhandhålls i radio- eller televisionssändningar eller i beställtv är opartiska och sakliga…”
Således, kan det anses strida mot lagen att Ålands radio- & tv i det aktuella programmet endast tillät en företrädare för en part i denna konflikt uttala sig?
Svaret på den frågan är otvetydigt:– Ja. För att uppfylla kraven på opartisk- och saklighet borde programmet ha vägts upp med en företrädare för den andra parten i konflikten.
Programbolaget kunde även ha uppfyllt lagens krav genom att i nära anslutning till det sända programmet ha låtit en företrädare för den andra parten uttala sig. Så gjordes inte. Därför hade programnämnden, utifrån gällande lagstiftning, inget annat val än att fälla programmet. Beslutet innehåller således inget ”tyckande” utan baserar sig på lag.
Ove Andersson (ÅF), medlem i Programnämnden.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!