sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ehnsidiga argument av ministern

Ålands Framtid

I debatten om tilläggsbudgeten i Ålands radio den 11 september kom diskussionen bl a att handla om bristen på näringslivssatsningar och den ökande arbetslösheten på Åland. Minister Johan Ehn (MS) försvarade sig med att vi har betydligt lägre arbetslöshet på Åland än omkringliggande regioner.
Så sant, så sant. Det är bara det att Åland i årtionden har exporterat sin arbetslöshet; ålänningarna har inte stannat hemma utan arbete, de har sökt sin försörjning där det finns arbete. Det kan inte vara många länder i världen som har så stor andel av sin befolkning ”exporterad” som Åland har.
Så det var i detta fall att upprepa ett gammalt (Roger Nordlund), icke trovärdigt försvarstal från Ehns sida, att vi tack vare landskapsregeringens politik har en lägre arbetslöshet på Åland än i Finland och Sverige.
En ökande arbetslöshet är alltid ett problem, särskilt för dem som inte har ett arbete. Men det är i lika hög grad hög grad ett problem för samhället om man inte klara av att skapa förutsättningar för utveckling av företag och arbetsplatser.
Rolf Granlund (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!