sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

LR försöker trolla minus till plus

Ålands Framtid

I lagtinget har diskussionen om vilken redovisningsmodell som ska användas gått på högvarv; är det (gamla) budgetmodellen eller den så kallade affärsbokföringen som man ska använda/lita på.
Regeringspartierna vill helst tala om resultatet i affärsbokföringen för 2013 som visar ett plusresultat på 2,6 miljoner. Men det verkliga resultatet för 2013 är ett minus på 3,7 miljoner eftersom man tömde utjämningsfonden på 6,3 miljoner. Dessutom finns i revisionsberättelsen uppräknat justeringar av överföringar som förskönar det resultatet.
Jag skrev i en insändare i september i fjol att ”sedan 2008 har tidigare och nuvarande regering gjort av med över 100 miljoner av landskapets ”likviditet” och man står inför hotet att behöva låna till driften”. Man lånar redan fast det inte märks så tydligt.
Revisorerna skriver att pensionsskulden ökat mellan 2012 till 2013 från 677 till 727 miljoner. En ökning av skulden med 50 miljoner på ett år. Fondens tillgångar ökade under samma tid med 20 miljoner till 327 miljoner.  
Pensionsskulden är per den 31.12.2013 är upp i hisnande 400 miljoner. Och den skulden kommer att öka ännu i 15 år.
Man kan fråga sig varför regeringspartiernas vältaliga företrädare i lagtinget fjärmar sig från det faktum att driften även 2013 gick med minst 3,7 miljoner i förlust och att skulderna ökat med 30 miljoner.
Man kunde i den belysningen förvänta sig lite mera ödmjukhet och konkret handling i stället för verbala skönmålningar av den ekonomiska verkligheten och det egna partiets förträfflighet. Det skulle Åland må mycket bättre av.
Rolf Granlund (ÅF) 

.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!