sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Mariehamn: Låt inte skattebetalarna ta den ekonomiska smällen!

Ålands Framtid

Mariehamns ekonomiska situation är alarmerade svag, vilket sannerligen inte är någon nyhet för en ansvarstagande politiker.
Senaste år höjde majoriteten av stadens fullmäktige kommunalskatten med 0,75 % och därtill infördes en fastighetsskatt på 0,3 % vilket kostar Mariehamnarna närmare 4 miljoner mera 2014. De flesta har säkert märkt att det blev mindre pengar i plånboken. Därtill höjdes även många avgifter och taxor inom staden. Resultat är inte bara att det blir dyrt att leva och bo här, det försämrar och hämmar också näringslivets förutsättningar, vilket naturligtvis resulterar i lägre samfundsskatter från företagen.
Nu återigen blottar majoriteten (Moderater, Socialdemokrater och Centern) i stadsstyrelsen sin oförmåga att föreslå åtgärder och att minska på kostymen. Istället föreslår de att vi Mariehamnare skall belastas med ytterligare skattehöjningar år 2015, denna gång med 0,50 %. Genom att fortsättningsvis välja den politiskt lätta vägen och höja kommunalskatten, istället för att ta tag i strukturproblemen inom Mariehamns stad så skjuter de fram problemen ytterligare med ökad börda och ännu mindre pengar i plånboken som följd.
Det är märkligt att den politiska majoriteten inte försöker jobba för att ordna stadens service och tjänster på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt för stadsborna. Istället upprätthålls en överstor organisation med onödigt många skikt av chefer och byråkratiska beslutsprocesser med mångordiga styrdokument och reglementen.
Nya verksamheter och avtal godkänns utan att det finns en budget eller en ekonomisk analys i siffror som stöder förlagen om verksamheters berättigande både på kort och lång sikt. Den ena verksamheten efter den andra får höja sina kostnader också utöver budgetramar och utan dess mera ifrågasättande och förklaringar. Anmärkningar och synpunkter från revisorerna viftas lättvindigt bort.
Vi inom Ålands Framtid uppmanar nu alla att säga stopp. Det är dags att sätta ner foten och ta tag i problemen istället för fortsättningsvis skjuta över problemen på medborgarna.
Ålands Framtid i Mariehamn
Tom ForsbomAxel JonssonRolf GranlundBirgitta H ErikssonBirgitta JohanssonOve Andersson.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!