sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands regering godkänner förfinskning

Ålands Framtid

I den snabbt pågående förfinskningen av Finland har många av de åländska företagen redan tvingas acceptera finska i sina affärskontakter med Finland. Och vi ålänningar ges allt sämre service på svenska från statliga myndigheter.
Landskapsregeringen och dess myndigheter får fortlöpande handlingar och information på finska, trots att självstyrelselagen entydigt slår fast att all kommunikation mellan Åland och Finland ska ske på svenska. Hittills har landskapsregeringen (LR) sagt ifrån och krävt handlingar på svenska, men nu verkar även LR ha resignerat och tillåter att förfinskningen får fotfäste även inom förvaltningen.
Det visar tydligt uppgiften om att socialminister Carina Aaltonen (S) accepterar att Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) godkänner avtal med bilagor på finska eller annat språk.
Ministerns handlande strider inte bara mot självstyrelselagen, det visar även på politisk ignorans i en av de absolut viktigaste självstyrelsefrågorna i LR: Bevarandet av vårt svenska språk.
Vi inom Ålands Framtid har många gånger varnat för den här utvecklingen som ju medför att utveckling på Åland blir/är den samma som i svensk-Finland; en succesiv förfinskning. Utveckling mot tvåspråkighet på Åland kan jämföras med en smygande process som går så långsamt så att den nästan inte märkts om man bor här.
Vi ser med stor oro på hur den här typen av händelser som motar bort åländska ungdomarna från sin hembygd p.g.a. kravet på kunskaper i finska inom flera samhällssektorer, dit man nu även kan lägga Ålands egen sjukvårdsförvaltning, ÅHS.
Är det så här regeringsmajoriteten i Ålands lagting; Centern, Moderaterna och Socialdemokraterna avser driva språkfrågan?
Då försvinner så småningom också det offentliga, svenskspråkiga Åland. Synnerligen tragiskt.
Rolf Granlund (ÅF).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!