sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Valframgång för EFA:s medlemmar

Ålands Framtid

Många av EFA:s (Europeiska Fria Alliansen) medlemspartier ställde upp kandidater i EU–parlamentsvalet och lyckades öka antalet EU -parlamentariker från 7 till 12.
Även om vi idag inte vet om alla invald kommer att ingå i den Gröna/EFA- gruppen i EU-parlamentet så kommer de och deras partier att fortsätta arbeta för mer självbestämmande i EU samt fortsätta att försvara EFA:s ideal: Det är dags för självbestämmande, det är vår tid.
EFA avspeglar en allmän trend i Europa; forntida nationer, regioner och folk, som för närvarande omfattas av olika nationalstater, kräver i allt högre grad ökad autonomi eller regelrätt självständighet. De vill få egen beslutsrätt, fatta de politiska besluten själva, hemma (subsidiaritet).
Senare i år kommer vi att bevittna två folkomröstningar om självständighet. Dessa kan mycket väl rita om gränserna för den brittiska och den spanska staten och omforma Europas karta som vi känner den i dag.
För EFA är frågan om självbestämmande i centrum. Vi anser att tiden som präglats av imperialism, och med våld sammanhållna nationalstater är föråldrad.
EFA uppmanar EU att förbereda sig för att välkomna nya länder inom EU- samarbetet och uppmanar de europeiska beslutsfattarna att börja förbereda sig för en ”intern utvidgning” – ett juridiskt begrepp myntat av EFA- ledamoten Neil MacCormick och vidareutvecklats av Maurits Coppieters Centre.
Det är hög tid för självbestämmande. Det är dags för folkens Europa.
Gunther Dauwen EFA:s direktör Karolina GottbergRolf GranlundÅlands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!