sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF jobbar för hållbar skärgårdstrafik

Ålands Framtid

Den snuttifierade rapporteringen från lagtingets debatt om förverkligande av kortrutt gav inte hela bilden av Ålands Framtids politiska vision kring framtidens skärgårdstrafik. Läsarna och lyssnarna gick miste om motiven till de förslag som ÅF lägger fram för att åstadkomma bättre och hållbara kommunikationerna till skärgården.
Ålands Framtid värnar om att hela Åland ska leva, inte minst våra skärgårdskommuner. Men innan man politisk beslutar att dra igång en utbyggnad av kortrutt i – inledningsvis – 100-miljonersklassen måste det finnas en väl grundad politisk vision för skärgårdens framtid.
Vad vill nästa generations skärgårdsbor? Vilka näringslivssatsningar är möjliga? Vilken servicenivå behövs? Med andra ord: det behövs någon form av politiskt underlag för att dessa, i åländska mått mätt, gigantiska satsningarna på bättre trafikförbindelser återbetalar sig, inte endast ur investeringssynpunkt, utan även ur befolkningssynpunkt i skärgården
Regeringspartierna tror sig veta att dessa investeringar ska öka inflyttningen till skärgården. Motivet är enkelt: kortare restider = fler bofasta. Men samtidigt finns det inget som motsäger att utflyttningen fortsätter om det är så att kommande generationer skärgårdsbor hellre vill bo i tätorter med närhet till allehanda service. I så fall blir investeringarna i kortrutt, ur samhällssynpunkt, oerhört dyra per framtida skärgårdsbo.
Ålands Framtid anser att arbetet med att skapa kortruttstrafik ska inledas omgående. Men istället för att drabbas av politiskt tunnelseende bör man i ett första skede prioritera de investeringar som, utifrån befintligt underlag, ger störst nytta ur trafiksynpunkt och samtidigt de största inbesparingar i driften av skärgårdstrafiken. Hit hör en satsning på ett nytt färjfäste på östra Föglö och en förkortning av restiden mellan Föglö och fasta Åland.
De fasta investeringarna för att skapa kortare färjepass ska ske i kombination med införande av snabbgående persontransporter framom driftsekonomiskt dyra och långsamma bilfärjor. Självklart ska det även i framtiden vara möjligt att ta med bilen till och från skärgården, men med en satsning på lättare persontransporter gynnas kollektivtrafiken och därmed miljön.
Alla alternativ till att förverkliga en effektivare skärgårdstrafik är inte utredda i det kortruttsmeddelande som presenterats. Teknik för miljövänliga eldrivna färjor finns och utvecklas hela tiden. Ålands Framtid är övertygad att kommande generationer ålänningar välkomnar att dagens politiker i möjligaste mån väljer miljövänliga transportlösningar som ständigt går att utveckla framom beständig åverkan på Ålands vackra natur.
Ålands Framtids lagtingsgruppgenom Ove Andersson.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!