sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Det behövs krafttag mot barnfattigdom

Ålands Framtid

Landskapsregeringen har givit Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) i uppdrag att utreda den ekonomiska situationen bland barnfamiljer på Åland och hur/om de ekonomiska trygghetssystemen fungerar.
Ålands Framtid noterar att regeringen äntligen tar sig an denna mycket viktiga fråga som vi påtalat och motionerat om flera gånger, senast i samband med behandlingen av 2014 års landskapsbudget.
ÅSUB:s utredning ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland” från 2007 visade att 45 % av alla ensamförsörjare med hemmavarande barn under 18 år på Åland låg under den relativa fattigdomsgränsen. Med tanke på att antalet ekonomiskt utsatta barnfamiljer sedan dess blivit allt fler i våra omkringliggande regioner finns ingen anledning att tro att det skulle vara bättre på Åland.
Just därför föreslog ÅF inför årets budget att ensamförsörjartillägget skulle dubbleras för att hjälpa de mest utsatta barnfamiljerna på Åland, men förslaget röstades ned.
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter, t ex utbildning samt fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta barnen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska.
Så sent som i mars deltog ÅF:s lagtingsledamot Anders Eriksson i en nordisk konferens om barnfattigdom. Under konferensen framkom att läget är långt allvarligare än vad de nordiska regeringarna tror.
Barnfattigdom förekommer främst i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande eller lågavlönade. Ur ett barnperspektiv är det allvarligt att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard ökar eftersom det innebär risk för både sociala och ekonomiska problem. Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra.
ÅF kommer fortsättnings att arbeta för att förbättra de utsatta barnfamiljernas ekonomiska situation på Åland. Frågan utgör en av de grundläggande hörnstenarna i vårt välfärdssamhälle.
Ålands Framtids lagtingsgruppgenom Ove Andersson.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!