sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Konto öppnat för ”Thusse-fonden”

Ålands Framtid

Nu har vi öppnat ett bankkonto för fonden till minne av Thorvald Eriksson, mångaårig talman i lagtinget och en av Ålands Framtids grundare.
Donationer till ”Thusse-fonden” görs till konto:
Ålandsbanken, FI70 6601 0010 1607 11
Det är styrelsen för Ålands Framtid, som med stöd av Birgitta H Eriksson, beslutat att instifta en fond till minne av Thorvald ”Thusse” Eriksson.
Fondens ändamål är att allsidigt uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande genom beviljande av stipendier.
Fondens grundkapital utgörs av donationer.
Den så kallade ”Thusse-fonden” administreras av Ålands Framtids styrelse..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!