sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF har en tydlig framtidsvision

Ålands Framtid

Nina Fellman beskriver på ledarplats i tisdagens Nya Åland Ålands Framtid som ett parti utan tydlig vision.
Fellman beskriver arbetet för ett självständigt Åland som en elegant accessoar långt bak i den retoriska bakgrunden. Men för varje år som tvåspråkiga tjänstemän i statens tjänst går i pension och byts ut mot finskspråkiga, svenskspråkiga kommuner slås ihop och kritiken mot den obligatoriska skolsvenskan kryper närmare en majoritet i riksdagen blir det allt mer orealistiskt att Åland ska fortsätta inom den snart enspråkiga nationalstaten Finland.
Om Ålands Framtids politik uppfattas som otydlig på den här punkten, hur ser då övriga partiers tydliga svar ut enligt Fellman?
I den ekonomiska politiken står Ålands Framtid ensamma i övertygelsen om att det nu är det åländska näringslivet som ska stimuleras framom den offentliga sektorn. Grunden i den åländska samhällsekonomin har långt tillbaka varit framåtsyftande entreprenörer. I ett läge där åländska rederier, bönder och serviceföretag strax har tappat ett årtionde av tillväxt, kan inte en fortsatt expansion av de offentliga verksamheterna tillåtas. Särskilt inte då den finansieras med minskade stöd till våra närproducenter, ett höjt skattetryck och höjda avgifter för småföretagare.
Därför står vi i Ålands Framtid envist fast vid vår linje att målmedvetna inbesparingar måste göras i landskapsregeringens verksamhet framom att skyffla bördan på kommuner, företagare och hushåll. Ett växande näringsliv är en förutsättning för att kunna finansiera ett inom kort växande behov av välfärdstjänster. Att hålla landskapsregeringen i skyddat bo medan näringslivet krymper är inget alternativ.
Det är riktigt såsom Fellman skriver att Ålands Framtid står upp för ett öppet och välkomnande samhälle och inte gör skillnad på varifrån i världen nya ålänningar kommer (inklusive finskspråkiga finnar). Ett litet samhälle i en global värld är beroende av ett intensivt idé- och kunskapsutbyte utanför Finlands gränser. Det enda sättet att försäkra oss om att skapa förutsättningar för att så sker är att Åland axlar ansvaret för den egna framtiden och själva är med och formar för oss relevanta lagar, skattesatser och internationella avtal.
Ålands Framtid jobbar för att vi ålänningar ska enas om att bilda ett självständigt Åland. Snart 100 år av självstyrelse visar att den åländska välfärden över tid utvecklas hand i hand med ett ökat självbestämmande och vi ser därför inte någon mening i att medvetet sätta punkt för utvecklingen före vi har nått hela vägen i mål.
Medan övriga åländska partier sätter sin tilltro till att rätt beslut om vårt åländska samhälle fattas i Helsingfors, litar vi fullt ut på att ålänningarnas förmåga att skapa sin egen framtid.
Ett självständigt, svenskspråkigt och öppet Åland byggt på ett borgerligt nordiskt välfärdssamhälle är måhända ingen ny vision, men om Fellman riktigt tänker efter, vem har en lika tydlig?
Axel Jonssonordförande för Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!