sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Vindkraften växer med egen beskattning

Ålands Framtid

Om Åland hade egen beskattningsrätt hade Ålands lagting kunna kanalisera tillbaka inkomsterna från den sedan år 2011 höjda skatten för åländska elkonsumenter till satsningar i förnyelsebar energi på Åland.
Argumentet från statsmakten för att höja skatten på elkonsumtion var att det behövdes pengar för att finansiera subventionerna till investeringar och inmatningstariffer (ett minimipris) för grön el/vindenergi.
Den här skatten kostar åländska elkonsumenter ca 3 miljoner per år.
Vi elkonsumenter har nu betalat in 9 miljoner sedan skatten infördes. Av dessa miljoner har Åland hittills fått tillbaka är 0,45 %, mindre än 45 000 euro, som avräkningssystemet ger.
När man läser ledaren i Ålandstidningen den 15 april kan man få uppfattningen att landskapet Åland får tillbaka hela skattesumman som finska staten tar ut av elkonsumenterna på Åland. Men så är inte fallet
Därför behöver vi egen beskattningsrätt.
Rolf Granlund (Åf).

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!