sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF satsar på vårdkvalitet för ålänningarna

Ålands Framtid

Med anledning av artikeln ”ÅF röstade för att förkasta ny vårdlag” i onsdagens Ålandstidning vill Ålands Framtid göra följande förtydligande:
Ålands Framtid vill skapa en ännu bättre lag som ökar möjligheterna till gränsöverskridande hälso- och sjukvård för ålänningarna istället för den blankettlag – lika som i Finland – som lagtinget nu röstade igenom.
Åland har egen behörighet inom sjuk- och hälsovårdsområdet, vilket bör förutsätta att de åländska beslutsfattarna också utformar lagstiftningen för ålänningarnas bästa. Det vill Ålands Framtid, varför vi också föreslog en rad förbättringar i lagförslaget, bland annat möjlighet för patienten att få förhandsbesked om vilka ersättningar man kan få.
Men den politiska majoriteten väljer att inte göra det och därmed inte heller utnyttja den potential som finns i det EU-direktiv som lagförslaget bygger på. Istället fortsätter lagtinget att, som i många andra fall, följa i Finlands ledband genom att kopiera den finska lagstiftningen och samtidigt skjuta över myndighetsansvaret på finska myndigheter. Motivet är att det blir för komplicerat med egen lagstiftning, men ju mer komplicerat desto viktigare är det att ålänningarna får klar och tydlig information om innehållet och sina rättigheter. På svenska.
Ålands Framtid ställer sig frågan: Är det konstruktiv självstyrelsepolitik i syfte att slå vakt om ålänningarnas bästa att gång efter annan anta blankettlagar inom viktiga områden som Åland har rätt att bestämma om? Frågan man också kan ställa sig är vad Åland överhuvudtaget har för nytta av egen lagstiftningsbehörighet om de åländska beslutsfattarna ändå inte utnyttjar den?
Bland det politiska etablissemanget finns farhågor om att en för hög åländsk profil kan skada det pågående arbetet med en revision av självstyrelsesystemet. Frågan är om inte en allt för låg åländska profil skadar revisionsarbetet ännu mer, då man från finskt håll säkert undrar varför ålänningarna ska ha ännu mer självbestämmande då de inte utnyttjar befintligt rätt att bestämma över sig själva?
Då allt fler blir äldre är det oerhört viktigt, särskilt för ett litet samhälle som Åland, att förbereda och anpassa hälso- och sjukvården för att möta ökade kostnader och samtidigt säkra kvaliteten inom vården. En viktig del i det arbetet är att underlätta åländska patienters möjligheter till vård över landsgränser i syfte att få bästa möjliga behandling. Därför måste Åland aktivt delta i det nordiska samarbetet inom hälso- och sjukvård, vilket Ålands Framtid även lämnat in en motion till lagtinget om.
För Ålands Framtid är den gränsöverskridande hälso- och sjukvården en prioriterad fråga. Är den det för landskapsregeringen?
Ålands Framtids lagtingsgrupp.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!