sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

EFA:s generalförsamling i Santiago de Compostella

Ålands Framtid

Tor Marni Wiehe (Unga Tjodveldi) samt Rolf Granlund och Zacharias Kalm (ÅF).
 
Axel Jonsson, Rolf Granlund och Zacharias Kalm deltog den 13-15 februari på European Free Alliance:s årliga kongress i Santiago de Compostela. På agendan stod förutom det stundande EU-valet Skottlands och Kataloniens förberedelser inför höstens folkomröstningar om självständighet.
– För mig är ett självständigt Skottland inte en fråga om känslomässig idealism, utan ett pragmatiskt verktyg för att bygga ett bättre och sammanhållet samhälle. Vi kommer alltid att styras av de beslutsfattare i själva väljer, och inte som idag av den brittiske premiärministern David Cameron vars parti idag endast har en representant av totalt 129 i det skotska parlamentet, sa Tasmina Ahmed-Sheik, toppkandidat för Scottish National Party i EU-valet, och väckte rungande applåder.
Även Ålands situation åstadkom ett stort intresse. Karolina Gottberg, som representerar Ålands Framtid i EFA:s styrelse, blev tvungen att stanna hemma på grund av sjukdom men hade inför kongressen lämnat in ett förslag till deklaration om att EFA ska kräva att Finland bättre respekterar självstyrelsens språkkrav.
 
– Genom att godkänna deklarationen sänder EFA en tydlig signal till den finska regeringen att Europa håller ett vakande öga över hur självstyrelsen hanteras. Ett viktigt och aktuellt budskap med anledning av den pågående självstyrelserevisionen, sa Axel Jonsson när han presenterade förslaget som godkändes enhälligt.
 En fråga som diskuterades ingående under dagarna var Skottlands och Kataloniens möjlighet att fortsätta som EU-medlemmar i samband med att man förklarar sig självständiga. Professor i folkrätt och statsrätt Daniel Turp från Québec sammanfattade läget:
– Den universella rätten till självbestämmande tillkommer folken, och inte staterna. Det finns ingenting i EU-rätten som hindrar en intern utvidgning, tvärtom betonar man i Lissabonfördragets andra artikel demokratin som en grundläggande byggsten. Den tyngsta aspekten är ändå att ingen har ett realpolitiskt intresse av att skapa en situation där Skottland eller Katalonien står utanför unionen, sa Turp.
EFA räknar med att åtminstone behålla sina 7 mandat i EU-parlamentet efter valet. Partiets huvudbudskap är ”Dags för självbestämmande!”, men i valmanifestet lyfts även hållbar utveckling, stärkt fokus på minoritetsrättigheter och decentralisering av EU:s jordbrukspolitik fram som gemensamma ståndpunkter.
På ungdomspartiets (EFAy) kongress behandlades flertalet deklarationer bland annat till fördel för 16 års rösträttsålder samt mot konservativa lagar om abort och demonstrationsförbud i Spanien. Unga Tjodveldi från Färöarna ansökte om observatörsstatus och godkändes enhälligt av generalförsamlingen.
– Det var spännande att på plats få ta del av andra självstyrda nationers olika utmaningar och lära sig av deras erfarenheter. Extra roligt var det förstås också få med ett färöiskt parti och på så sätt stärka den nordiska representationen i EFAy, sa Zacharias Kalm som representerade Ålands Framtids ungdomar..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!