sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Offensiv tillväxtpakt istället för skattjakt

Ålands Framtid

Finansministeriet föreslår slopad skattefrihet för vecko- och månadstidningar.
Åtgärden är det senaste ledet i arbetet med att sätta stopp för all kreativitet kring användandet av det åländska skatteundantaget. Kosta vad det kosta vill: utbyggda lokaler och 23 nya anställda på tullen samt ökade administrationskostnader för tidningsförsäljare är några exempel enligt propositionen. Samtidigt görs varje ålänning, som inte tullar in sin veckotidning efter en dagresa till Sverige, till lagbrytare.
Kan vi ålänningar verkligen acceptera denna ohejdade finska skattjakt?
Finansministeriet är till och med berett att betala för att få stopp på kreativa åländska företag. När bagatellmomsgränsen för ett år sedan sänktes för att omfatta produkter med ett värde under 22 euro från tidigare 43,50 euro förklarades det med att den tekniska utvecklingen gjort det ekonomiskt motiverat att uppbära en lägre moms.
Det finns inte en möjlighet att utvecklingen gått så snabbt att det nu skulle vara en lönsam affär för staten att också förtulla veckotidningar.
Vi måste ta kontroll över vår ekonomiska tillvaro. I stället för att låta Finland motarbeta våra försök att bygga vårt samhälle utifrån Ålands förutsättningar måste vi ta makten över våra egna plånböcker och lagstiftningen som styr användandet av dem.
En tillväxtpakt borde utformas i nära samarbete med det åländska näringslivet i syfte att utforma en offensiv momslagstiftning med fokus på att det lilla samhällets möjligheter, istället för att som nu låta dem rinna ut i sanden samtidigt som den åländska ekonomin haltar betydligt inför framtiden.
Det är dags att lämna den finska filosofin om att republiken ska likriktas till varje pris och ta makten över vår egen framtid. Att idéerna, kreativiteten och motivet finns råder det ingen tvekan om, men så länge vi låter finansministeriet hålla i trådarna och landskapsregeringen dansar med lär det inte komma ålänningarna till godo.
Axel Jonsson, ordförande för Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!