sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

”Tidsfråga innan ÅF:s arbete bär frukt”

Ålands Framtid

Bästa ÅF:are!
Det gångna året har varit ett händelserikt och spännande politiskt år då framtidsutmaningarna för det åländska samhället på många sätt växer sig allt större. Åland är fortsättningsvis ett fantastiskt örike att leva i, men prövningarna som vår självstyrelse utsätts för blir bara fler ju längre tiden går. Positivt är dock att det lockar ålänningarna att söka efter alternativ.
Vårt svenska språk har tyvärr varit alldeles för frekvent förekommande i den offentliga debatten och medierapporteringen för att vi ska kunna sova lugnt. Kartspråksfrågan, polis som inte bara fortbildas på finska utan till 80 % får finskspråkig information från sina systermyndigheter i Finland, stundande OS-sändningar från Ryssland med finska kommentarer och slutligen företag som världsdominanten Apple, men framför allt det ursvenska Clas Ohlson, som inte förstår varför man ska behöva fungera på svenska på Åland. 
Samtidigt har vi en landskapsregering som tycks leva i tron att den åländska problematiken bäst kan lösas genom att rädda svenskan i det sannfinländska Finland med hjälp av en nationalspråksstrategi?
Den ekonomiska utmaningen, med en åldrande befolkning som kommer att ställa allt högre krav framöver är visserligen inte unik för Åland, men icke desto mindre bekymmersam. Om vi inte ens i dagsläget får de offentliga finanserna att räcka till den producerade servicen, hur ska vi då ha råd att finansiera den i morgon när allt tyder på att brukarna blir fler?
Ordning och reda i samhällsfinanserna genom ökad effektivitet och minskad byråkrati till förmån för en aktiv näringspolitik för att skapa nya skattepengar var det vi ÅF gick till val på och fortsättningsvis kommer att förespråka. 
Landskapsregeringen saknar tyvärr inte bara mod att spara i sin egen verksamhet, utan också modet att ta strid mot Helsingfors att respektera självstyrelsen. Kroatien godkändes som EU-medlem utan krav på åländsk EU-parlamentsplats. Avräkningsgrunden är oförändrad. Det utlovade vindkraftsstödet blir för var dag som går mer och mer verkningslöst.
Regeringen ska dock berömmas för att ha fått till stånd den blandade kommittén för revidering av självstyrelselagen. Den finska kommittén ledd av Alec Aalto gav mellan raderna inte särskilt mycket för de åländska kraven, en inställning som tyvärr levt vidare under den blandade kommitténs tre första möten.
Partistyrelsen bestämde redan i september att sätta fart på självständighetsdebatten i samband med vår traditionella partiledardebatt i början av november och vi har inte minst efter att de positiva opinionssiffrorna i Nyans senaste pejling blivit stärkta i vår övertygelse om att det taktiskt sett är rätt väg att fortsätta.
Det är av största vikt att vi visar de finska partierna att det finns en växande skara ålänningar som förespråkar en annan väg och utvecklandet av vårt självbestämmande inte ska fortsätta stanna av!
Nästan en fjärdedel av vår framtida befolkning – de mer än 70 % av våra ungdomar som studerar i Sverige – lär sig varken finska eller finsk lagstiftning, förvaltning och byråkrati. Kommer de att ha förståelse för finska myndigheters enspråkiga service, så gott som enbart finskspråkiga rättsprejudikat eller en inskränkt finsk äktenskapslagstiftning? Svaret vet vi alla, åtminstone så länge det finns ett tydligt politiskt alternativ.
Denna verklighet skapar i sig en otrolig potential i ÅF:s politik. En potential som vi tillsammans i partiet ska fortsätta att tillvarata genom att fortsätta vara deras och övriga ålänningars alternativ; Ålands enda självständighetsparti.
Jag vill till slut å hela Ålands Framtids vägnar, rikta ett stort tack till er alla för era olika, men lika värdefulla insatser under året. 
Jul- och nyårshelgen ger tid för eftertanke och reflektion; njut då samtidigt av att veta att det bara är en tidsfråga innan vårt arbete bär frukt. Det ger ny inspiration att kavla upp ärmarna igen när julmaten satt sig och kalendern har vänt blad.
Gott Slut och Gott Nytt År! 
  Axel Jonsson, ordförande.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!